Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11676
Title: Açık optik kanallı optoelektronik ışın verici - fotoalıcı sisteminin yeni uygulamaları
Other Titles: New applications of open optical channel optoelectronic phototransceiver system
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Musayev, Eldar
Keywords: Optoelektronik
Işın verici
Fotoalıcı
Sistem
Optik kanal
Uygulamalar
Optoelectronics
Phototransmitter
Photodetector
System
Optical channel
Applications
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Musayev, E. (2003). "Açık optik kanallı optoelektronik ışın verici - fotoalıcı sisteminin yeni uygulamaları". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-9.
Abstract: Bu çalışmada, açık optik kanallı optoelektronik ışın verici - fotoalıcı sisteminin yeni uygulamaları incelenmiştir. Klasik devre tasarımında, işaretin devrenin bir bölgesinden diğer bölgesine taşınması bakır hatlar ile yapılır. Benzer şekilde iki kart arasındaki iletişim kablolar ile yapılır. İşaret iletiminde bakır hatların veya kabloların kullanılması maliyeti artırdığı gibi (örneğin kart üzerinde fazla alanın kaplanması) sistemin dış etkilere olan duyarlılığını da arttırmaktadır. Ayrıca kullanımı da zordur. Hatta bazı durumlarda imkansızdır (örneğin yüksek gerilim devrelerinde). Açık optik kanallı optoelektronik sistemlerin devre tasarımında kullanılması ile bağlantı hatları ve kablolar azaltılmış (bu da kart ebatlarının azalmasını sağlar), kontrol eden ve kontrol edilen bölgeler arasında galvanik bağlantının olmaması sağlanmış, aynı anda bir işaret farklı bölgelere ulaştırılmış, devrenin çalışıp çalışmadığı temassız test edilebilmiş, temassız olarak bilginin yüklenmesi ve elde edilmesi sağlanmış ve kartlar arası bağlantı temassız gerçekleştirilmiştir. Makalede, açık optik kanallı sistemlerin yeni uygulamaları ve tasarımı verilmiştir.
In this study, new applications of open optical channel optoelectronic phototransceiver system are examined. In classical circuit design, transmission of signal from one part of the circuit to another part is achieved via copper lines. Similarly, cables are used in communicating two cards. However, copper lines and cables increase not only the cost but the sensitivity of system to external affects in signal transmission. Also it is hard to use and in some applications such as high voltage circuits impossible. By using open optical channel optoelectronic systems in circuit design, connectors and cables are reduced, galvanic connection is established between the controller parts and the parts that are being controlled and the signal is transmitted to different parts simultaneously. Also, circuit can be tested, data can be loaded and received and communication of cards can be achieved without any need for connectors. In the paper, design and new applications of open optical channel systems are given.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000082694/5000076894.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11676
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2003 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_1_1.pdf205.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons