Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11671
Title: Tornalama işlemlerinde hız çeliği takımların ömürlerini tamamladığı anın tespiti
Other Titles: A real-time end of tool life detection system for HSS tools in turning operations
Authors: Uludağ Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu.
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi.
Işık, Yahya
Çakır, M. Cemal
Keywords: Takım ömrü
Takım durumu izleme
Kesme kuvveti
Breakage
Tool life
Tool monitoring
Cutting force
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Işık, Y. ve Çakır, M. C. (2002). "Tornalama işlemlerinde hız çeliği takımların ömürlerini tamamladığı anın tespiti". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7(1), 211-219.
Abstract: Talaş kaldırma işlemlerinde takım durumunu izleyebilen bir sistemin endüstride kullanılabilir duruma getirilmesi; üretim maliyeti, ürün kalitesi, ürün miktarı, tezgah kararlılığı, takım seçimi, kesme parametrelerinin analizi konularına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu çalışmada talaş kaldırma işlemlerinde kesici takımların ömürlerini tamamladığı anının önceden tahmini amacıyla bir erken uyarı modeli ve yazılımı geliştirilmiştir. Takımların ömürlerini tamamlama öncesi kesme kuvvetlerinde önemli artışlar görülmektedir. Erken uyarı için bu artış değerleri kullanılmıştır. Geliştirilen model ile kesme işleminde Fs kuvvetindeki artışlar on-line olarak izlenebilmektedir. HSS kesici takımlarla, sıcak iş çeliği ve imalat çeliği iş parçası malzemelerle yapılan deneylerle elde edilen sonuçlar sistemin, takım ömürlerini tamamlama anının tespitinde başarılı olduğunu göstermektedir.
The tool life and condition monitoring systems can be used be effectively in cutting processes. It reduces the cost of production, increases quality and quantity of the production, stability of machine tool and helps to analyse the cutting conditions. The purpose of this research is to develop tool condition monitoring and a real-time tool life detection system in cutting processes. The developed software and hardware enables to determine the changes on the cutting forces of HSS tools during tool life of tools. The end of tool life detection is based on the characteristic variations of the cutting force. The change of cutting force can itself be a good indicator to detect the tool failure. The performance of the system has been tested experimentally for certain machining conditions for a particular workpiece and HSS cutting tool. The experimental results showed that the system was being succesful in the tool life.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000082738/5000076938.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11671
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2002 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_20.pdf267.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons