Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11642
Title: Boyar madde içeren tekstil atıksularının arıtım alternatifleri
Other Titles: Treatment alternatives for textile effluents containing dyes
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Kocaer, F. Olcay
Alkan, Ufuk
Keywords: Arıtım
Boyar madde
Tekstil atıksuları
Treatment
Dyes
Textile wastewaters
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kocaer, F. O. ve Alkan, U. (2002). "Boyar madde içeren tekstil atıksularının arıtım alternatifleri". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7(1), 47-55.
Abstract: Son yıllarda su kirliliği kontrolü büyük önem kazanmıştır. Alıcı su kaynaklarına verilen boyar maddeler organik yük olarak bu kirliliğin küçük bir kısmını oluşturmaktadır; ancak alıcı ortamda çok düşük konsantrasyonlarda boyar madde bulunması bile estetik açıdan istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle boyar madde içeren tekstil endüstrisi atıksularından renk giderim prosesleri ekolojik açıdan önem kazanmaktadır. Günümüzde boyar maddelerin giderimi büyük oranda fiziksel ve kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Ancak bu yöntemlerin maliyeti oldukça yüksektir ve ortaya çıkan büyük miktardaki konsantre çamurun bertarafı problemlere neden olmaktadır. Bu nedenle büyük hacimli atıksulardaki boyar maddelerin etkili ve ekonomik bir şekilde giderilebilmesi için biyolojik sistemler gibi alternatif yöntemlere gereksinim vardır. Bu makalede, boyalı tekstil atıksuları için kimyasal, fiziksel ve biyolojik arıtım alternatifleri incelenmiştir.
The control of water pollution has become of increasing importance in recent years. The discharge of dyes into the receiving waters constitutes only a small portion of water pollution. However the presence of very low concentrations of dyes in receiving waters is aesthetically undesirable. Therefore, treatment processes removing dyes from textile effluents have become important in order to conserve receiving waters. Nowadays, removal of dyes is carried out generally by physical and chemical methods. These methods are often very costly and accumulation of concentrated sludge creates disposal problems. For this reason, there is a need for alternative treatment methods, such as biological treatment which is efficient and economical in removing dyes from large volumes of effluents. This article discusses chemical, physical and biological treatment alternatives for textile wastewaters containing dyes.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202895
http://hdl.handle.net/11452/11642
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2002 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_7.pdf214.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons