Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11640
Title: Farklı S0/X0 oranlarının çözünmüş kalıcı ürün oluşumu üzerine etkisi
Other Titles: Effect of different S0 / X0 ratios on dissolved permanent product formation
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Solmaz, Seval Kutlu Akal
Keywords: S0/X0 oranı
Çözünmüş kalıcı ürün
Kesikli reaktör
S0/X0 ratio
Inert soluble product
Batch reactor
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Solmaz, S. K. A. (2002). "Farklı S0/X0 oranlarının çözünmüş kalıcı ürün oluşumu üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7(1), 31-37.
Abstract: Su kirlenmesine sebep olan organik maddeler mikroorganizmalar tarafından biyolojik olarak indirgenerek stabil ve zararsız hale getirilmektedir. Biyolojik faaliyetler sonucu organik maddeler inorganik besin elementlerine dönüşür. Mikroorganizmalar bir taraftan organik maddeleri biyolojik olarak ayrıştırırken, bir taraftan da ortamda ayrıştırılamayan (inert) yeni ürünler oluşturur. Aktif Çamur Sistemi (AÇS) oksijenli ortamda organik maddelerin giderimini amaçlayan bir proses olup, bu sistemlerin tasarımında gözönüne alınması gereken pekçok parametre bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi başlangıç substrat konsantrasyonu (S0) ile başlangıç mikroorganizma konsantrasyonu (X0) arasındaki S0/X0 oranıdır. Bu çalışmanın amacı, AÇS’nde farklı S0/X0 oranlarında çözünmüş kalıcı ürün (SR) oluşumunun deneysel çalışmalar yardımıyla incelenmesidir. Deneysel çalışmalar için kesikli (batch) reaktörlerin kullanılması uygun bulunmuştur. Deneylerde glukozun 100;200;300;400 ve 500 mg/L’lik başlangıç konsantrasyonları ile yüklenen 100;200;300;400 ve 500 mg/L’lik başlangıç mikroorganizma konsantrasyonları için farklı S0/X0 oranlarında 25 bileşenli bir reaktörler matrisi oluşturulmuştur. Yirmi beş adet S0/X0 oranı ile beslenen yirmi beş reaktörde glukozun tamamının ayrışmasından sonra 10 gün boyunca ölçülen Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) değerlerinin analiz sonuçları kalıcı ürün olarak değerlendirilmiş ve bu değerlerin zamana göre değişimleri izlenmiş ve oluşturulan grafikler üzerinde değişimlerin irdelenmesi gerçekleştirilmiştir.
Organic substances that causing water pollution are biologically reduced, stabilized by microorganisms and become harmless for environment. Organics are converted into inorganic food elements, as a result of biological activities. While microorganisms decomposing organic substances, and synthesizing new cells they produce new products that can not be completely decomposed (inert). Activated Sludge System (ASS) is a process whose aim is to remove organic matters in aerobic conditions.The most important parameter affecting on system performance and activity is the ratio between (S0) initial substrate concentration and (X0) initial microorganism concentration, that is S0/X0 . The aim of this study is to investigate soluble inert product (SR) formation in the ASS with the aim of experimental studies depending on different S0/X0 ratios of initial substrate and biomass concentrations. Batch reactors was thought as the best way for experimental studies. Experimental studies were carried out in twenty five reactors consisting of a set of five reactors fed with glucose; each containing 100;200;300;400 and 500 mg/L S0 concentrations respectively for each of 100;200;300;400 and 500 mg/L X0 concentrations. Experimentation matrix of organic loadings was formed from those reactors. After glucose was completely used up, daily Chemical Oxygen Demand (COD) analyses were continued for about 10 days in order to trace the course of soluble inert product. The results of SR values, from each reactors, together with the S0/X0 ratio were given in graphics.. Key Words: S0/X0 ratio, Inert soluble product, Batch reactor.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202893
http://hdl.handle.net/11452/11640
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2002 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_5.pdf226.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons