Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11639
Title: Sektörel politikalar ve çevre
Other Titles: Sectoral policies and environment
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Karaer, Feza
Keywords: Çevre ekonomisi
Kısmi denge analizi
Sürdürülebilir gelişme
Environmental economics
Partial equilibrium analysis
Sustainable development
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaer, F. (2002). "Sektörel politikalar ve çevre". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7(1), 21-29.
Abstract: Sektör analizi, ekonomi içinde yer alan sektörlerin ihtiyaçlarını, problemlerini ve kaynaklarını irdelemektedir. Mal ve hizmetler için oluşturulan piyasa denge fiyatları kısmi denge analizi içinde incelenmektedir. Çeşitli piyasa başarısızlıkları, denge fiyatlarının oluşmamasına ve sosyal marjinal değerlerin yansıtılmamasına neden olmaktadır. Bu nedenle, eğer kaynaklar sektör içinde optimal kullanılacaksa, denge fiyatlarının düzeltilmesi gereklidir. Çevresel değerleri içeren sektör analizi sonuçlarına bağlı olarak, politika ölçütlerini içeren sektörel planların hem talepler yönünden tercih edilmesi, hem de yatırım projeleri ve programları gibi arz yönünden de tanımlanması ve bütçelendirilmesi gereklidir. Karar verme aşamasında beş temel prensibin gözönüne alınması gereklidir. Kısmi denge analizi modeli dışında sektör analizi, sektörün farklı yönlerine odaklanan çevresel boyutun göz önüne alındığı çeşitli analitik araçların kullanılmasına da dayanmaktadır. Bu makalenin amacı,sektör analizine analitik araçlar kullanarak çevre boyutunu katmak, çevre ile ilgili uygun sektörel planlar oluşturulurken, fiyatlandırılamayan mallar ve hizmetler için değerler bulmak ve uygun fiyatlandırma politikalarını geliştirmektir.
Sectoral analysis assesses recources, needs, problems and opportunities of single sectors of the economy. The market equilibrium price for goods and services is presented in the framework of partial equilibrium analysis. Various market failures prevent the equilibrium price from reflecting the social marginal value. The equilibrium price may need to be corrected from environmental externalities if resources are to be allocated optimally throughout the sector. On the basis of the results of sectoral analysis including environmental concerns, sectoral plans of actions consisting of policy measures on the demand side preferable but also on the supply side and investment projects or programmes can be defined and budgeted. Five guiding principles for incorporating environmental concerns in decision making are devised. Besides Partial Equilibrium Analysis models, sector analysis usually relies on several analytical tools which focus on different aspects of a sector in which the environmental dimension can be introduced. The main purpose of this article is to introduce an environmental dimension in sector analysis using several analytical tools to set appropriate sectoral plans incorporating environmental concerns and appropriate pricing policies and values on unpriced goods and services.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202892
http://hdl.handle.net/11452/11639
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2002 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_4.pdf229.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons