Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11602
Title: Mekanik titreşimlerin ses sönümleyici gözenekli malzemelerin ses yutum ve ses iletim kaybı özelliklerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the mechanical vibrations effect on sound insulation and sound transmission properties of the sound absorber cellular materials
Authors: Yazıcı, Murat
Ergin, Furkan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
0000-0002-2964-645X
0000-0002-8720-7594
Keywords: Akustik
Acoustic
Vibration
Noise
Material life
Titreşim
Gürültü
Verimlilik
Issue Date: 24-Jan-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ergin, F. (2020). Mekanik titreşimlerin ses sönümleyici gözenekli malzemelerin ses yutum ve ses iletim kaybı özelliklerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Üretim sahasında ve dış ortamda olan makinelerin oluşturduğu gürültü, çalışanlar ve çevredeki insanlar için önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Gürültüyü yapı doğuşumlu ve hava doğuşumlu olarak iki temel başlıkta inceleyebiliriz. Yapı doğuşumlu gürültünün temel kaynağı titreşimdir. Oluşan bu gürültü özellikle çalışanların verimliliğini önemli oranda azaltmaktadır. Gürültünün azaltılması, kontrol edilmesi ve çevresindeki insanların üzerinden etkisinin azaltılması için çeşitli kontrol yöntemleri uygulanır. Örneğin enerji sektöründe mantolama ve kabin sistemleri ile gürültü kontrolü çalışmaları yapılmaktadır. Bu tez çalışmasında öncelikle titreşim seviyesi ile gürültü arasındaki ilişki incelenmiştir. İkinci aşamada özellikle gürültü kontrolü ihtiyacının yoğun olduğu enerji sektöründeki gürültü ve titreşim karakteristikleri incelenmiştir. Üçüncü aşamada ise bu sektörlerde gürültü kontrolü için yoğun olarak kullanılan taş yünü malzemesi ele alınmıştır. Taş yünü malzemesi titreşime maruz bırakılmıştır. Titreşime maruz bırakıldığı süreçte akustik ömürlerinin sürdürülebilirliği araştırılmıştır.
The noise generated by the machines in the production area and in the outdoor environment is an important problem for the employees and the people in the environment. Noise can be examined in two main subjects as structure-born and air-born noises. The basic source of structure-born noise is vibration. This noise significantly reduces the productivity of the employees. Various control methods are applied to reduce, control and reduce the impact on people around them. In the energy sector, for example, sheathing and cabin systems and noise control works are carried out. In this thesis, in the first stage, the relationship between vibration level and noise is examined. In the second stage, the noise and vibration characteristics of the energy sector, where the need for noise control is intense, are examined. In the third stage, stone wool material which is used extensively for noise control in these sectors is discussed. The rock wool material was subjected to vibration. The sustainability of acoustic life was investigated during the process of vibration exposure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11602
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
621510.pdf9.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons