Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11560
Title: Ses iletim kaybı özelliği artırılmış dokuma kumaş tasarımı
Other Titles: Design of woven fabric with increased sound transmission loss property
Authors: Ertaş, Figen
Günal, Uğur
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Telekomünikasyon Anabilim Dalı.
0000-0002-2631-4580
0000-0003-4868-8425
Keywords: Akustik
Acoustic
Ses
Yutum
Viyol
Kumaş
Soğurma
Sound
Absorber
Egg crate
Fabric
Absorption
Issue Date: 25-Feb-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Günal, U.(2020). Ses iletim kaybı özelliği artırılmış dokuma kumaş tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dünya üzerindeki hızlı nüfus artışıyla birlikte giderek artan ve yeni ortaya çıkan birçok problem vardır. Günlük yaşantımızda insanların yaşam kalitelerinin yükselmesi ile birlikte tekstil endüstrisinde akustik konfor önemli bir özellik haline gelmiştir. İnsanların konfor alanlarındaki beklentilerini karşılayabilmek için tekstil üreticilerinin müşteri ürün kalite beklentilerinden taviz vermeden pazardaki zorlu rekabet şartlarında ayakta kalabilmek için ürünlere işlevsellik kazandırması bir gereklilik olmuştur. Bu işlevsellikleri tekstil ürünlerine kazandıracak malzemelerin, süreçlerin araştırılması ve geliştirilmesi kaçınılmazdır. Tekstil sektörünün üzerinde çalıştığı problemlerden biri; sokakta, evde, iş yerinde kısacası günlük yaşantımızın pek çok yerinde karşımıza çıkan gürültü sorunudur. Gürültü, hem zihinsel hem de fiziksel açıdan birçok sağlık sorununu beraberinde getirmektedir. Bunun yanında gürültü kontrolünde kullanılan malzemeler gürültü düzeyinin etkisini azaltmak için yeterli olmamaktadır. Tekstil sektöründe akustik çalışmalarda kullanılan kumaşlar, ağırlıkları ve yüksek maliyetlerine göre yeterli performansı gösterememektedir. Bundan dolayı akustik tekstil ürünleri günlük yaşamda kullanılamamaktadır. Bu tez çalışmasında, literatürdeki gürültü kontrol ve yapı akustiği çalışmalarında kullanılan öz nitelikler analiz edilmiş ve tekstil malzemelerinin sahip olduğu akustik performansı iyileştirecek ürün tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. Akustik malzemenin performansına etki edebilecek farklı malzeme örnekleri kullanılarak optimum değerler yakalanmıştır. Gürültü kontrolüne etki eden farklı akustik parametreleri vardır. Parametrelerin ve tasarlanan üç boyutlu yapının farklı değerlerde göstermiş olduğu akustik performansların doğrulanabilmesi amacıyla akustik ölçüm yöntemleri uygulanmıştır. Çalışma özelinde yapılan ölçümlerde hem ilgili standartlara göre empedans tüpü hem de çalışmada farklı gürültü türleri için malzemenin akustik performansının belirlenmesinde tasarlanan düzenek kullanılmıştır. Düzenekte ölçülen değerlerin doğrulanması empedans tüpü ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar neticesinde elde edilen tüm numunelerin ölçümünden elde edilen sonuçlar ses dalgalarındaki enerji kayıpları hesaplanarak akustik parametreler iyileştirilmiştir. Çalışmada yapılan frekans ve ses gücü analizlerinde MATLAB sayısal hesaplama programlama dili ve kütüphaneleri kullanılmıştır.
There are many ever-increasing and newly emerging problems with rapid population growth in the world. With the increase of people's quality of life in our daily life, acoustic comforthas become an important feature in the textile industry. In order to meet all these expectations in people's comfort areas and survive in challenging competitive conditions in the market without compromising the customer product quality expectations of textile manufacturers, it has become a necessity to bring functionality to the products. It is inevitable to research and develop materials and processes that will bring these functionalities to textile products. The noise we encounter almost everywhere in our daily life, in the street, at home and work, is one of the problems on which textile industry is working on. It brings with it many health problems both mentally and physically. Therefore, noise control studies become more of an issue. Besides, materials used in noise control are not sufficient to reduce the effect of the noise level. The fabrics used in acoustic studies in the textile industry do not show sufficient performance according to their weight and high cost. Thus, acoustic textile products can not be used in daily life. In the thesis study, the attributions used in the noise control and building acoustics studies in the literature were analyzed and the product with the highest damping value that a textile material will have was designed, manufactured and tested. Optimum values were obtained by using different material samples that may affect the performance of the acoustic material. Acoustic measurement methods should be applied to verify the acoustic performances shown by the parameters and the designed three-dimensional structure at different values. In the measurements made in the study, the device designed for determining the acoustic performance of the material for both the impedance tube according to the relevant standards and the different noise types in the study was used. In addition, sound records of noise types encountered in daily life are taken and applied to the acoustic absorbent fabric with the aid of the device, and the results are examined. MATLAB numerical computing programming language and libraries were used in the frequency and sound power analyses made in the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11560
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ugur_Gunal_.pdf5.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons