Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11501
Title: Termoplastık granül ekstrüzyonu esaslı piezokompozit algılayıcılar üretimi için yeni bir 3b yazıcı tasarımı, prototip üretimi ve performansının incelenmesi
Other Titles: A novel 3d printer design, prototype manufacturing and measurement of the performance based on thermoplastic pellet extrusion for piezocomposite sensors
Authors: Yazıcı, Murat
Malkoç, Sertaç
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
0000-0002-3052-0547
0000-0002-8720-7594
Keywords: Ekstrüzyon
Extrusion
3B yazıcı
Granül
Piezokompozit
Algılayıcı
PVDF
3D printer
Granule
Piezocomposite
Sensor
Issue Date: 29-Jan-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Malkoç, S. (2020). Termoplastık granül ekstrüzyonu esaslı piezokompozit algılayıcılar üretimi için yeni bir 3b yazıcı tasarımı, prototip üretimi ve performansının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Son yıllarda gelişen katmanlı imalat teknikleri ile üretim yapan makinelerin yaygınlaşması, tasarım ve üretim maliyetlerini düşürmesi, araştırmaların 3B yazıcılar üzerine yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Bu tez kapsamında termoplastik granül esaslı piezokompozit algılayıcılar üretmek için yeni bir 3B yazıcı üzerinde çalışılmıştır. Tez çalışmaları kapsamında eriyik yığma modelleme tekniği (FDM) kullanılarak 3B yazıcı ve modüler granül ekstrüder tasarlanıp prototip imalatı yapılmıştır. Üretilen prototip üzerinde kalibrasyon yapılarak, polarizayon işlemi sonrası piezoelektrik özellik gösteren polivinilidenflorit (PVDF) malzeme ile baskı denemeleri yapılmıştır.
Recently, addtivive manufacturing techniques are devoloping and lower the design and production costs and time. Researchers are focusing on additive manufacturing techniques due opportunities additive manufacturing techniques present. In this thesis, a new 3D printer has been studied to produce piezocomposite sensors based on thermoplastic granules. Fused deposition modeling tecqnique based 3D printer and modular granule extruder were designed and prototype were produced. Prototype extruder was calibrated to print polyvinylidene fluoride (PVDF) which has piezoelectric properties after poling process.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11501
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
621529.pdf4.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons