Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11429
Title: Beden eğitimi öğretmenlerinin fiziksel aktivite düzeylerinin araştırılması
Other Titles: Study on the physical activity level of physical education teachers
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Arabacı, Ramiz
Çankaya, Cemali
Keywords: Fiziksel aktivite
Beden eğitimi öğretmeni
Physical activity
Physical education teacher
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arabacı, R. ve Çankaya, C. (2007). "Beden eğitimi öğretmenlerinin fiziksel aktivite düzeylerinin araştırılması". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 20(1), 1-15.
Abstract: Çalışmamızın amacı, Bursa’da görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Fiziksel Aktivite (FA) düzeylerini belirlemek. Bu çalışmaya 25- 65 yaş arasında olan toplam 250 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Fiziksel aktivite seviyesini belirlemek için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ) uygulandı. FA seviyeleri inaktif, minimum aktif ve HEPA aktif grupları olarak MET yöntemiyle belirlenmiştir. BEÖ’nin yaş, cinsiyet, VKİ, medeni durum, çocuk sayısı, alkol ve sigara içme durumlarına göre FA düzeyleri belirlendi. Elde edilen bulgularının değerlendirilmesinde Ki-kare testi kullanılmıştır. Çalışmaya katılanlarının fiziksel aktivite süresi ortalama olarak 1380,16 min/hf ve % 41,6’sı inaktif, % 41,6’sı minimum aktif ve % 16,8’i HEPA aktif tir. Sonuç olarak beden eğitimi öğretmenlerinin fiziksel aktivite seviyeleri yetersiz ve inaktivite yaygın odluğunu söylenebilir.
The aim of this study is to search physical activity (PA) level of physical education teachers in Bursa. A total of 250 physical education teachers between 25- 65 years of age participated to this study. To define physical activity levels International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was applied. Their PA levels are categorised as inactive, minimum active and HEPA active by using MET method. The relations of parameters, such as their age, sex, BMI, marital status, number of children, smoking and alcohol use are determined with PA level. The results are analysed by using Chi - Square test. The participants have 1380,16 min/week average physical activity, 41,6 % are physically inactive, and 41,6 % of minimum active and 16,8 % are HEPA active As a result, it can be said that the physical activity levels of physical education teachers are not sufficient and the inactive people are very common.
Description: Bu araştırma, IV. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumunda (2005) sunulmuştur.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152353/5000138163.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11429
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2007 Cilt 20 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1_1.pdf221.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons