Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11428
Başlık: Mikrokosmos: Çocukların dünyası
Diğer Başlıklar: Microcosmos: Children's world
Yazarlar: Kasap, Belir Tecimer
Anahtar kelimeler: Bela Bartok
Mikrokosmos
Piyano eğitimi
Microcosmos
Piano training
Yayın Tarihi: 2005
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kasap, B. T. (2005)."Mikrokosmos: Çocukların dünyası". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 18(1), 151-165.
Özet: Bu çalışma ile ünlü Macar bestecisi, virtüoz piyanist ve müzik bilimcisi Bela Bartok’un piyano metodu Mikrokosmos içerik ve pedagojik açılardan incelenecektir.
In this study, a famous Hungarian composer, virtuoso pianist, and ethnomusicologist Bela Bartok’s piano method, Mikrokosmos, will be overviewed in terms of subject and pedagogical matter.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152314/5000138123.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11428
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:2005 Cilt 18 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
18_1_11.pdf215.48 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons