Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11380
Başlık: Multiple-choice test items of foreign language vocabulary
Diğer Başlıklar: Çok dilli yabancı dil kelime testleri
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Öztürk, Meral
Anahtar kelimeler: Foreign language
Vocabulary tests
Multiple-choice tests
Test formats
Contextualization
Yabancı dil
Sözcük testleri
Çoktan seçmeli testler
Soru tipleri
Metin içerisinde ölçme
Yayın Tarihi: 2007
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Öztürk, M. (2007). "Multiple-choice test items of foreign language vocabulary". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 20(2), 399-426.
Özet: This paper reviews the various multiple-choice formats used in testing foreign language vocabulary with special reference to the underlying constructs of vocabulary competence. While all formats are argued to categorically measure recognition of second language word meaning, they are claimed to differ with respect to whether they measure receptive recognition or productive recognition, following a distinction drawn by Nation (2001). A further distinction is made between those formats that measure abstract knowledge of vocabulary and those that measure lexical ability. The paper also discusses problems associated with the contextualization of the target items in the receptive recognition ability formats and considers three proposals for ensuring the processing of the context by the test-taker. It further discusses how receptive formats could be transformed into productive formats by manipulating the relative difficulty of the target and the choice words using word frequency as an index of difficulty.
Bu makalede yabancı dilde sözcük bilgisinin ölçülmesinde kullanılan çoktan seçmeli soru tipleri incelenmekte ve bu soru tipleriyle sözcük bilgisinin hangi yönlerinin ölçüldüğü irdelenmektedir. Söz konusu soru tiplerinin tümünde sözcük anlamlarını tanıma becerisinin ölçüldüğü öne sürülerek, bu soru tipleri çeşitli kriterler kullanılarak gruplandırılmaktadır. Makalede ayrıca ölçülmek istenen sözcüklerin bir metin içerisinde sunulmasına ilişkin problemler ve soruların metne dayalı olarak cevaplandırılmasını gerekli kılacak öneriler tartışılmaktadır. Bunun yanısıra, seçeneklerdeki sözcüklerin farklı kullanım sıklığı düzeylerinden seçilmesi suretiyle soru tiplerinin birbirine nasıl dönüştürüleceği açıklanmaktadır.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152374/5000138185.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11380
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:2007 Cilt 20 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
20_2_11.pdf293.49 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons