Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11380
Title: Multiple-choice test items of foreign language vocabulary
Other Titles: Çok dilli yabancı dil kelime testleri
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Öztürk, Meral
Keywords: Foreign language
Vocabulary tests
Multiple-choice tests
Test formats
Contextualization
Yabancı dil
Sözcük testleri
Çoktan seçmeli testler
Soru tipleri
Metin içerisinde ölçme
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, M. (2007). "Multiple-choice test items of foreign language vocabulary". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 20(2), 399-426.
Abstract: This paper reviews the various multiple-choice formats used in testing foreign language vocabulary with special reference to the underlying constructs of vocabulary competence. While all formats are argued to categorically measure recognition of second language word meaning, they are claimed to differ with respect to whether they measure receptive recognition or productive recognition, following a distinction drawn by Nation (2001). A further distinction is made between those formats that measure abstract knowledge of vocabulary and those that measure lexical ability. The paper also discusses problems associated with the contextualization of the target items in the receptive recognition ability formats and considers three proposals for ensuring the processing of the context by the test-taker. It further discusses how receptive formats could be transformed into productive formats by manipulating the relative difficulty of the target and the choice words using word frequency as an index of difficulty.
Bu makalede yabancı dilde sözcük bilgisinin ölçülmesinde kullanılan çoktan seçmeli soru tipleri incelenmekte ve bu soru tipleriyle sözcük bilgisinin hangi yönlerinin ölçüldüğü irdelenmektedir. Söz konusu soru tiplerinin tümünde sözcük anlamlarını tanıma becerisinin ölçüldüğü öne sürülerek, bu soru tipleri çeşitli kriterler kullanılarak gruplandırılmaktadır. Makalede ayrıca ölçülmek istenen sözcüklerin bir metin içerisinde sunulmasına ilişkin problemler ve soruların metne dayalı olarak cevaplandırılmasını gerekli kılacak öneriler tartışılmaktadır. Bunun yanısıra, seçeneklerdeki sözcüklerin farklı kullanım sıklığı düzeylerinden seçilmesi suretiyle soru tiplerinin birbirine nasıl dönüştürüleceği açıklanmaktadır.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152374/5000138185.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11380
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2007 Cilt 20 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_2_11.pdf293.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons