Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11286
Title: BRUE - bebeklerde kısa süreli düzelen açıklanamayan olaylar
Other Titles: BRUE - brief resolved unexplained events
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Neonatoloji Bilim Dalı.
Dorum, Bayram Ali
Köksal, Nilgün
Keywords: BRUE
Apne
Siyanoz
Bebek
Kısa süreli düzelen açıklanamayan olaylar
ALTE
Brief resolved unexplained events
Apparent life-threatening event
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dorum, B. A. ve Köksal, N. (2018). "BRUE - bebeklerde kısa süreli düzelen açıklanamayan olaylar". Güncel Pediatri, 16(2), 170-180.
Abstract: Daha öncesinde “Açıkça yaşamı tehdit eden olaylar” “Apparent life-threatening events” (ALTE) olarak tanımlanan olgular, 2016 yılında, Amerikan Pediatri Akademisi tarafından “Kısa süreli düzelen açıklanamayan olaylar”-“Brief Resolved Unexplained Events” (BRUE) olarak yeniden isimlendirilmiştir. BRUE tanısı için; kısa süren, bu süre sonunda düzelen, öykü ve fizik muayene ile açıklanamayan bir olayın şu özelliklerden birini içermesi gerekir; siyanoz ya da solukluk; solunumun azalması, düzensizleşmesi yada olmaması; tonusta belirgin değişiklik; bilinç durumunda değişiklik. Böyle bir olayın düşük riskli mi yoksa yüksek riskli mi olduğu, epidemiyolojik olarak ortaya konmalıdır. Düşük riskli olarak değerlendirilmesi için şu kriterler karşılanmalıdır; doğumda ≥32 haftalık ve doğum sonrası yaşın 60 günün üzerinde olması, daha önce benzer bir olay olmaması, 1 dakikadan kısa sürmesi, eğitimli sağlık personeli tarafından canlandırmaya gerek duyulmaması ve herhangi bir öykü veya fizik muayene bulgusu saptanmaması. Düşük riskli olaylar, hastaneye yatırma, daha fazla araştırma veya ev monitorizasyonu gerektirmez. Aksine, yüksek riskli olayları olan bebekler hastaneye yatırılmalı, izlenmeli ve altta yatabilecek bir patoloji açısından incelenmelidir.
In 2016, the cases formerly known as “Apparent life-threatening events” (ALTE) have been renamed to “Brief Resolved Unexplained Events” (BRUE) by the American Academy of Pediatrics. The diagnosis of BRUE in infants is made when infants experience: a brief episode, that is resolved, which remains unexplained after the history and physical examination, and includes an event characterized by cyanosis or pallor; absent, decreased, or irregular breathing; marked change in tone; or altered level of responsiveness. Low and high-risk events can be identified epidemiologically. To be designated lower risk, the following criteria should be met; older than 60 days with birth at ≥32 weeks gestation, no previous event, a duration less than 1 minute, no need for resuscitation by trained medical personnel and no concerning historical features or physical examination findings. Low-risk events do not require hospitalization, further research, or home monitoring. Conversely, infants with high-risk events should be admitted to hospital and monitored.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/518441
http://hdl.handle.net/11452/11286
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2018 Cilt 16 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_2_14.pdf840.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons