Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11162
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVatansever, Fahri-
dc.contributor.authorKulu, Meltem-
dc.date.accessioned2020-06-14T17:42:23Z-
dc.date.available2020-06-14T17:42:23Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationKulu, M. (2020). Güç sistemlerinde harmonik kestirim yöntemleri ve performans analizleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11162-
dc.description.abstractGünümüz modern güç sistemlerinde doğrusal olmayan yüklerin, güç elektroniği elemanlarının ve devrelerinin artmasıyla birlikte güç kalitesi problemleri de ortaya çıkmaktadır. Güç kalitesini etkileyen unsurların başında da harmonikler yer almaktadır. Bu nedenle harmoniklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, kestirimi ve bastırılması son derece önemlidir. Harmoniklerin ölçümü ve kestirimi için birçok farklı yöntemler geliştirilmiş ve geliştirilmektedir. Bu tez çalışmasında Fourier dönüşümü, Chirp z-dönüşümü, ayrık Hartley dönüşümü, Hilbert-Huang dönüşümü, Prony yöntemi, çoklu işaret sınıflandırması, Kalman filtresi, eğim düşüm tabanlı adaptif filtreler gibi çeşitli yöntemler kapsamlı bir şekilde araştırılmış, matematiksel altyapıları irdelenmiş, prensiplerine göre sınıflandırılmıştır. Sunulan yöntemler birleştirilerek, MATLAB programında harmonik kestirimi uygulaması oluşturulmuştur. Ayrıca incelenen yöntemler, güç kalitesi parametrelerine göre test edilmiş ve performans değerlendirmesi yapmak amacıyla karşılaştırılmıştır. Sunulan yöntemlerden ayrık Hartley dönüşümü, Hilbert-Huang dönüşümü ve çoklu işaret sınıflandırması yöntemleri giriş işaretindeki faz açılarından etkilendiği belirlenmiştir. Ayrıca hızlı Fourier dönüşümü, Chirp z-dönüşümü, eğim düşüm tabanlı adaptif filtreler ve Kalman filtresi ile genlik ve faz kestirimi yapılabilirken Hilbert-Huang dönüşümü, Prony ve çoklu işaret sınıflandırması yöntemleri ile genlik kestirimi ile birlikte frekans kestirimi de yapılmıştır. Frekans kestiriminde Hilbert-Huang dönüşümü ve Prony yönteminde hata oranının sıfıra yakın olduğu görülmüştür. İlave olarak gerilim çökmesi, gerilim sıçraması, harmonik bozulma, gerilim kesintisi, DA bileşeni, gürültü bileşeni ekleme gibi durumlarda da performans değerlendirmeleri yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn modern power systems, power quality problems have occurred with an increase of nonlinear loads, power electronics components and circuits. Harmonics are the fundamental factors that affect power quality. Therefore, it is significantly important to detect measure, estimate and suppress harmonics. Many different methods have been developed for the measurement and estimation of harmonics. In this study, several techniques (Fourier transform, Hilbert-Huang transform, discrete Hartley transform, Chirp z-transform, multiple signal classification method, Prony’s method, Kalman filtering, gradient descent-based adaptive filters) were researched comprehensively, their mathematical backgrounds were examined and classified according to its principles. Harmonic estimation application was realized in MATLAB by combining the presented methods. In addition, the methods examined were tested according to power quality parameters and compared for performance evaluation. It was detected that Hartley transform, Hilbert-Huang transform and multiple signal classification methods were affected by changes in input signals. Furthermore, amplitude and frequency estimation were carried out with Hilbert-Huang transform, Prony, and multiple signal classification methods while amplitude and phase estimation were realized with Chirp z-transform, gradient descent-based adaptive filters and Kalman filter. It was observed that the error rate was approximately zero in the Hilbert-Huang transform and Prony’s method. In addition, performance evaluation was made in case of voltage sag, voltage swell, harmonic distortion, voltage interruption, DC offset, the addition of noise component.en_US
dc.format.extentIX, 140 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAyrık Hartley dönüşümütr_TR
dc.subjectHarmonic estimationen_US
dc.subjectHarmonik kestirimitr_TR
dc.subjectGüç kalitesitr_TR
dc.subjectFourier dönüşümütr_TR
dc.subjectChirp z-dönüşümütr_TR
dc.subjectHilbert-Huang dönüşümütr_TR
dc.subjectProny yöntemitr_TR
dc.subjectÇoklu işaret sınıflandırmasıtr_TR
dc.subjectKalman filtresitr_TR
dc.subjectEğim düşüm tabanlı adaptif filtrelertr_TR
dc.subjectPower qualityen_US
dc.subjectFourier transformen_US
dc.subjectHilbert-Huang transformen_US
dc.subjectDiscrete Hartley transformen_US
dc.subjectChirp z-transformen_US
dc.subjectMultiple signal classification methoden_US
dc.subjectProny’s methoden_US
dc.subjectKalman filteringen_US
dc.subjectGradient descent-based adaptive filtersen_US
dc.titleGüç sistemlerinde harmonik kestirim yöntemleri ve performans analizleritr_TR
dc.title.alternativeHarmonic estimation methods in power systems and theirs performance analysisen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0003-0473-7731-
dc.contributor.orcid0000-0002-3885-8622-
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Meltem_Kulu_.pdf5.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons