Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11149
Title: Akut çölyak krizi ile gelen bir olgu
Other Titles: A case with acute celiac crisis
Authors: Özgür, Taner
Kılıçbay, Fatih
Yeğin, Zeliha
Tüfekçi, Özlem
Ekici, Barış
Keywords: Çocuk
Çölyak krizi
Çölyak hastalığı
Child
Celiac crisis
Celiac diases
Issue Date: 17-Feb-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgür, T. vd. (2015). "Akut çölyak krizi ile gelen bir olgu". Güncel Pediatri, 13(3), 177-182.
Abstract: Çölyak hastalığının belirti ve bulguları geniş bir yelpazeye yayılır. Bazı hastalar asemptomatik olabildiği gibi bazı hastalarda ise hastalığın çok nadir ve ciddi bir komplikasyonu olan çölyak krizi görülebilmektedir. Burada genel durum bozukluğu hipokalemi, hipoalbüminemi kliniği ile başvuran; glutensiz diyet, steroid tedavisi ve elektrolit replasmanı ile klinik bulguları düzelen bir olgu sunulmuştur. Özellikle kronik ishali olan ve hiponatremi, hipokalemi, hipoalbüminemi, metabolik asidoz tablosunda gelen hastaların ayırıcı tanısında çölyak hastalığına ait nadir görülen ve mortalitesi yüksek bir komplikasyon olan akut çölyak krizi göz önünde bulundurulmalı ve en kısa sürede tedaviye başlanmalıdır.
Celiac disease presents with a wide spectrum of symptoms and signs. Some patients may be asymptomatic though some may present with acute celiac crisis, which is a rare and serious complication of celiac disease. Here we present a patient who presented with a physically ill appearance, hypokalemia, hypoalbuminemia and was treated successfully with gluten-free diet, steroids and electrolyte replacement therapy. Acute celiac crisis, which is a rare complication of celiac disease with increased mortality, should be considered in differential diagnosis of patients with chronic diarrhea, hypernatremia, hypokalemia, hypoalbuminemia and metabolic acidosis and appropriate treatment should be started as soon as possible.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902922
http://hdl.handle.net/11452/11149
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2015 Cilt 13 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_3_5.PDF291.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons