Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11106
Title: Spor basınında futbol anlatım dili: Manşet ve başlıklar
Other Titles: The language of football expression in sports press: Headlines and titles
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Yabancı Diller Eğitimi Bölümü.
Ekin, M. Tuğba Yıldız
Keywords: Deyişbilim
Futbol haberleri
Haber dili
Medya dili
Spor basını
Stylistics
Football news
Language of media
Language news
Sports press
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ekin, M. T. Y. (2005). "Spor basınında futbol anlatım dili: Manşet ve başlıklar". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 18(1), 93-106.
Abstract: Kitleleri peşinden koşturan sporu konu ve içerik olarak işleyen spor basını, haber dili ve dilini oluşturan öğeler açısından önemlidir. Bu çalışmada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük yeri olan spor basını, futbol haberlerinde kullanılan manşetler ve başlıklar temel alınarak deyişbilimsel açıdan incelenmiştir. Çalışmada Türkiye’de yayımlanan iki spor gazetesi olan FOTOMAÇ ve FANATİK gazetelerinin rast gele belirlenmiş 15 günlük sayılarının futbolla ilgili sayfaları incelemeye alınmış, bu sayfalardaki futbol yazılarının manşetleri ve başlıkları incelenerek elde edilen veriler doğrultusunda deyişbilimsel açıdan bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda Türkiye’deki yazılı spor basınında futbol anlatım dili ele alındığında; sapmalar, deyimler, öncelemeler, benzetme ve kişileştirme gibi söz sanatlarının spor sayfalarındaki futbol manşet ve başlıklarında büyük oranda kullanılmakta olduğu saptanmıştır.
Sports press, which takes sports into consideration as a topic and content, is very important in terms of the language of news and the elements of this language. In the present study, of headlines and titles about football news in the sports press in Türkiye was investigated stylistically. Pages related to football news of randomly selected 15 issues of two sports newspapers published in Türkiye, FOTOMAÇ and FANATİK, were analysed and a stylistic evaluation was made through the data gathered from the headlines and titles of the football news in the issues selected. As a result of the study, it was found that deviations, idioms, figures of speech were frequently used in the headlines and titles of the football news in sports press.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152310/5000138119.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11106
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2005 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_7.pdf234.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons