Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11104
Title: Türkiye’de askeri bandoculuk eğitimi
Other Titles: Military band training in Turkey
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/GSE Bölümü/Müzik Eğitimi ABD.
Demirbatır, Erol
Keywords: Askeri müzik
Bando
Bandoculuk eğitimi
Military music
Band
Education of band
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirbatır, E. (2005). "Türkiye’de askeri bandoculuk eğitimi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 18(1), 67-81.
Abstract: Türk müzik kültürünün tarihten gelen en önemli öğelerinden biri olan askeri müzik geleneğinin günümüzdeki temsilcisi; askeri bandolara eleman yetiştiren ve mesleki müzik eğitimi veren Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı Bando Astsubay Hazırlama ve Meslek Yüksek Okulu 177 yıllık geçmişiyle ülkemizin en köklü kurumlarından biridir. Bu çalışmada, ülkemiz müzik eğitiminde önemli bir yeri olan ve bir çok özelliğiyle örnek teşkil eden Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı Bando Astsubay Hazırlama ve Meslek Yüksek Okulu; eğitim sistemi, programlar ve uygulamalar yönünden incelenerek, diğer müzik eğitimi kurumlarına örnek olabilecek özellikler ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Turkish Armed Forces Commandership of School of Bands Officer Preparatory And Vocational Higher Education is the only institution; because it has 177 years of history since it is founded. Today Military Bands has gained and imlimented the role and responsibility traditional military music performance. Aim of the Officer Preparatory and Vocational Higher Education is to train and educate future performers in the Military Bands. Based on the reasons written above this institution should be examined in the aspect of applied educational system and curriculums in order to provide the characteristics of the military music education for other music institutions.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152308/5000138117.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11104
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2005 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_5.pdf227.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons