Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11103
Title: Grammatik in der Deutschlehrerausbildung: Überlegungen zur gestaltung der grammatik lehrveranstaltungen in bezug auf lernerautonomie beim erwerb von grammatikkenntnissen
Other Titles: Almanca öğretmen eğitiminde dilbilgisi: Dilbilgisi bilgisi edinirken öğrenen özerkliği ile ilgili dilbilgisi derslerinin tasarımına ilişkin hususlar
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Ceylan, Yasemin
Keywords: Almanca öğretmenliği
Almanca dilbilgisi dersi
Almanca mastar fiiller
Deutschlehrerausbildung
Grammatik lehrveranstaltungen
Infinitivkonstruktionen
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ceylan, Y. (2005). "Grammatik in der Deutschlehrerausbildung: Überlegungen zur gestaltung der grammatik lehrveranstaltungen in bezug auf lernerautonomie beim erwerb von grammatikkenntnissen". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 18(1), 47-65.
Abstract: In den Abteilungen für die Deutschlehrerausbildung an den Erziehungs-wissenschaftlichen Fakultäten sind für die Lehrveranstaltung Deutsche Grammatik im 1. und 2. Semester drei Semesterwochenstunden vorgesehen. Neben der Vermittlung der deutschen Grammatik kommt der Entwicklung der Lernerautonomie als eine Schlüsselqualifikation eine besondere Bedeutung zu und ist als eines der wichtigsten Postulate einer berufsbezogenen Deutschlehrerausbildung anzuvisieren. Das in dieser Arbeit vorgestellte Konzept zeigt die Verteilung des grammatischen Stoffes im 1. und 2. Semester und bietet ein Verfahren zum Selbstlernen der Grammatik an. Als Beispiel ist in dieser Arbeit die grammatische Erscheinung ‘die Infinitivkonstruktionen’ aufgeführt worden, die sowohl in Grammatikbüchern als auch in Lehrwerken betrachtet worden ist. Die Aneignung eines umfassenden grammatischen Kompendiums sowie die während der eigenen Ausbildung erworbene Kompetenz des autonomen Lernens wird den zukünftigen Deutschlehrenden in ihrer späteren Praxis als Basis für einen lernerorientierten Unterricht dienen.
Eğitim Fakültelerimizin Almanca Öğretmenliği Bölümlerinde Almanca Dilbilgisi dersi için 1. ve 2. yarıyıllarda 3er kredilik dersler öngörülmüştür. Bu süre içinde yapılan Almanca Dilbilgisi derslerinde verilen bilginin yanı sıra öğrencilere günümüz insan profilini belirleyen önemli niteliklerden biri olan kendi kendine öğrenme becerilerinin kazandırılmasının amaca uygun olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada önerilen program ile 1. ve 2. yarıyıllardaki Almanca Dilbilgisi dersinde konuların dağılımına yer verilmekte ve öğrenciye kendi kendine nasıl Dilbilgisi çalışabileceğine dair bir yol gösterilmektedir. Bu bağlamda Almanca mastar fiiller seçilerek örnek bir konu düzenlenmesine gidilmiş ve bu konunun gerek dilbilgisi kitaplarında gerekse dil öğretimi ders kitaplarında ele alınışı incelenmiştir. Geleceğin Almanca öğretmen adaylarının bu şekilde bilgi ve beceri kazanmaları, mesleki çalışmalarında da faydalı olacağı gibi kendi sınıf içi uygulamalarında öğrenci odaklı çalışmalara zemin hazırlayacaktır.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152307/5000138116.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11103
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2005 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_4.pdf222.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons