Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11101
Title: Küreselleşme ve spor
Other Titles: Globalization and sports
Authors: Atasoy, Berkant
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Beden Eğitimi ve Spor Bölümü.
Kuter, Füsun Öztürk
Keywords: Küreselleşme
Spor
Globalization
Sports
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atasoy, B. ve Kuter, F. Ö. (2005). "Küreselleşme ve spor". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 18(1), 11-22.
Abstract: Günümüzde spor ve insan yaşamı birbirinden ayrılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle hangi yaşta olursa olsun, bilimsel temellere dayalı, bilinçli ve sistemli yapılan spor, insanın tüm yaşamı boyunca sağlıklı, uyumlu, başarılı, mutlu olmasında ve normal gücün yüksek tutulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, sporun yaygınlaştırılması gerekli görülmektedir. Bir toplumda sporun yaygınlaştırılması, söz konusu özelliklerin bireylere kazandırılmasının yanı sıra, üst düzeyde yarışmaya dayalı çalışmayı gerektiren ve evrensel kültür öğesi olarak değerlendirilen spor için de sağlam bir temelin oluşmasına yardımcı olmaktadır. Küresel bir olgu olarak spor, toplumların sosyo-ekonomik koşullara bağlı olarak yaygınlık kazanmaktadır.
Nowadays sports and human life have become inseparable from each other. Therefore, sports played scientifically, consciously and systematically at any age whatsoever, plays an important role in being healthy, harmonious, successful, happy and in keeping the normal strength high during all the life of a human. In this context, rendering sports prevalent is considered necessary. Causing sports to be prevalent in a society not only helps individuals gain the said properties, but also helps the formation of a sound base for sports which requires a work based on high level competition and is evaluated as a universal cultural element. Sports as a global phenomenon gains prevalence depending on the socioeconomic conditions of societies.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152305/5000138114.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11101
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2005 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_2.pdf197.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons