Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11038
Title: Sürekli elyaf takviyeli termoplastik kompozit esaslı çok katmanlı piramit kafes çekirdekli çok hafif sandviç plakaların statik ve dinamik incelemesi
Other Titles: Static and dynamic investigation of multi layered pyramid lattice core which constitutes continuous carbon fiber reinforced thermoplastic based ultra light sandwich structures
Authors: Yazıcı, Murat
Sevinç, Ece
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
0000-0002-9206-0929
0000-0002-8720-7594
Keywords: Karbon fiber
Carbon fiber
Kafes yapı
Termoplastik kompozit
Sandviç yapı
Lattice core
Thermoplastic composite
Sandwich structure
Issue Date: 18-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevinç, E. (2019). Sürekli elyaf takviyeli termoplastik kompozit esaslı çok katmanlı piramit kafes çekirdekli çok hafif sandviç plakaların statik ve dinamik incelemesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Kompozit malzemelerin mukavemet /ağırlık oranlarının artması sonucu kullanım alanları gittikçe çoğalmaktadır. Bu amaçla karbon elyaf takviyeli plastik kompozit malzemeler üretilmeye başlanmış ve zamanla kullanım alanları yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada, termoplastik (PP) matrisli karbon elyaf takviyeli filamentlerin kalıp içerisinde ısı etkisi altında birbirleriyle kaynaması suretiyle piramit kafes yapılar oluşturulmuştur. Bu kafes yapıları oluşturacak 2 adet kalıp tasarlanıp üretilmiştir. Üretilen kafes yapı nihai ürün olan sandviç yapının çekirdeğini oluşturmaktadır. Sandviç yapının üst ve alt plakaları da karbon fiber takviyelidir ve çekirdek kısım alt ve üst plakalara ısı etkisiyle iki yapının birbirine kaynaması sonucu birleştirilmiştir. Oluşturulan sandviç yapılar 3 nokta dinamik ve statik testlere tabi tutularak, sonuçlar değerlendirilmiştir
As the strength / weight ratios of the composite materials increase, their usage areas are gradually increasing. For this purpose, carbon fiber reinforced plastic composite materials started to be produced and their usage areas became widespread in time. In this study, two die is designed and produced to form pyramid lattice structures by the method of joining carbon fiber reinforced thermoplastic (PP) filaments with each other under the heat effect. The produced lattice structure forms the core of the sandwich structure. The top and bottom plates of the sandwich structure are also carbon fiber reinforced and they are bonded to lattice core under heat effect The sandwich structures were subjected to 3 point dynamic and static tests and the results were evaluated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11038
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
605132.pdf2.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons