Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11034
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİzli, Nazmi-
dc.contributor.authorVeral, Emre-
dc.date.accessioned2020-06-08T06:37:15Z-
dc.date.available2020-06-08T06:37:15Z-
dc.date.issued2019-10-08-
dc.identifier.citationVeral, E. (2019). Kesikli mikrodalga yöntemiyle şeftali ve nektarinin kurutulmasında kurutma parametrelerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11034-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı şeftali ve nektarin örneklerinin kurutma karakteristikleri, rehidrasyon oranı ve renk özelikleri üzerine kesikli mikrodalga kurutma yönteminin etkisini belirlemektir. Kurutma işlemlerinde en uygun ince tabaka kurutma modelini seçmek için, Henderson ve Pabis, Newton, Page, Logaritmik, Wang ve Singh, Midilli ve ark. modelleri deneysel verilere uygulanmıştır. İncelenen kurutma modellerinde, deneylerin çoğunda Midilli ve ark. modeli şeftali ve nektarinlerin kurutma davranışlarının tanımlanmasında en iyi model olarak seçilmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki, artan mikrodalga kesiklik oranı daha uzun kurutma süresine neden olmuştur. Şeftali örneklerinde en yüksek rehidrasyon oranı değeri (4,295) 3 mm kalınlığında ve mikrodalga kesiklilik oranı 3 (PR=3) kurutma koşularında kurutulan şeftali örneklerinde belirlenirken, nektarin örneklerinde en yüksek rehidrasyon oranı değeri (3,803) 3 mm kalınlığında ve mikrodalga kesiklilik oranı 3 (PR=4) kurutma koşularında kurutulan nektarin örneklerinde belirlenmiştir. Kurutma işlemleri sonucunda şeftali ve nektarin ürünlerinin parlaklık (L*) ve sarılık (b*) değerlerinde azalma tespit edilmiştir. Sonuç olarak, kesikli mikrodalga teknolojisi, şeftali ve nektarin örnekleri için uygun altarnatif bir kurutma yöntemi olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine the effect of pulsed microwave drying method on the drying characteristics, rehydration ratio and colour properties of peaches and nectarines. To select the most appropriate thin-layer drying model for drying treatments, Henderson and Pabis, Newton, Page, Logarithmic, Wang and Singh, Midilli and et al. models were fitted to the the experimental results. Among the drying models investigated, the Midilli et al. model was mostly found to be the best model for describing the drying behavior of peach and nektarin samples. The results showed that increasing the microwave pulsed ratio caused longer drying times. While the highest rehydration ratio value (4,295) in peach samples were seen in 3 mm thick samples which are pulsed ratio (PR=3) application, the highest rehydration ratio value (3,803) in nectarin samples were found 3 mm thick samples which were pulsed ratio (PR=4) application. As a result of drying process, lightness (L*) and yellowness (b*) values of peach and nectarin products decreased. Consequently, the pulsed microwave method could be used as a alternative drying method for peach and nectarin samplesen_US
dc.format.extentVII, 49 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKesikli mikrodalgatr_TR
dc.subjectPulsed microwaveen_US
dc.subjectKurutmatr_TR
dc.subjectİnce tabakatr_TR
dc.subjectRehidrasyontr_TR
dc.subjectRenktr_TR
dc.subjectDryingtr_TR
dc.subjectThin layeren_US
dc.subjectRehydrationen_US
dc.subjectColouren_US
dc.titleKesikli mikrodalga yöntemiyle şeftali ve nektarinin kurutulmasında kurutma parametrelerinin belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of drying parameters in drying of peach and nectarine by pulsed microwave methoden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0003-3803-7071-
dc.contributor.orcid0000-0002-2084-4660-
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
605133.pdf2.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons