Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10943
Başlık: Keman eğitiminde “detaşe” tiplemelerindeki hız-uzunluk değişimleri ile sağ el bilek ve kol üzerinde açısal/devinişsel etkileşimler
Diğer Başlıklar: Speed-length changes in “détaché” types in violin education and angular / psychotic interactions on the right wrist and arm
Yazarlar: Alpagut, Uğur
Anahtar kelimeler: Detaşe yay tekniği
Yayın hızı ve uzunluğu
Détaché bow technique
Speed-length of the bow
Yayın Tarihi: 2005
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Alpagut, U. (2005). "Keman eğitiminde “detaşe” tiplemelerindeki hız-uzunluk değişimleri ile sağ el bilek ve kol üzerinde açısal/devinişsel etkileşimler". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 18(1), 1-10.
Özet: Bu araştırmanın amacı, keman eğitiminde detaşe yay tekniğine ilişkin hız- uzunluk öğeleriyle, sağ el bilek ve kol üzerindeki açısal/ devinişsel etkileşimlerin görsel yoldan daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaktır. Böylece detaşe yay tekniğinin doğru ve etkili biçimde kullanılması için; bu tekniğe ilişkin hareketlerin eş zamanlı görünümlerinin, detaşe tekniğinin teorik bakımdan kavranmasına kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.
The purpose of this study is to visually contribute to a better understanding of the elements of speed-length concerning the détaché bow technique, as well as of the angular and psychomotor interactions on the right wrist and arm in violin education. It is believed that the drawings of the simultaneous movements used in this technique will facilitate the comprehension of the détaché technique theoretically. This way, the détaché bow technique will be utilized properly and efficiently.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152304/5000138113.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/10943
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:2005 Cilt 18 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
18_1_1.pdf357.2 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons