Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10920
Title: “Aklın yolu da bir değildir…” (Alev Alatlı) üzerine
Other Titles: About “Aklın yolu da bir değildir…” (by Alev Alatlı)
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe Bölümü.
Çiçekdağı, Caner
Keywords: Aristoteles
Akıl yürütme
Çelişmezlik
Çıkarım
Hata
Kıyas
Mantık
Özdeşlik
Argumentation
Contradictory
Fallacy
Identity
Logic
Syllogism
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çiçekdağı, C. (2010). " “Aklın yolu da bir değildir…” (Alev Alatlı) üzerine". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 11, 143-158.
Abstract: Aristoteles mantığıyla ilgili olarak yanlış bir anlama sonucu, ‘siyah-beyaz’ seçenekleri dışında ara seçenek bırakmayan bir mantıktır” ifadesi oldukça yaygındır. Alev Alatlı, “Aklın Yolu da Bir Değildir…” adlı eserinde bu yanlış noktadan hareketle Aristoteles kökenli ‘Batı’ mantığının alternatifi olarak bir ‘Doğu’ mantığı da olabileceğini ve hatta olduğunu temellendirmeye çalışmaktadır. Bunu denerken Aristoteles mantığıyla ve genel olarak mantıkla ilgili bir çok içeriksel ve biçimsel hata yapmaktadır. Felsefe eğitimi almış olan yazarın bu kadar çok yanlış yapması şaşırtıcıdır. Bu değerlendirmede, yapılmış olan hatalar açığa çıkarılarak mantığın neliği, temelleri ve sembolik mantıklarla ilişkisi sergilenecektir
It’s common false that Aristotle’s logic prefers us only two options like ‘black and white’ and these options are exclueded middle. Alev Alatlı also has such false opinions and says us her incorrect expressions by means of this book and tries her arguments to establish. She asserts that Aristotle’s logic is one of possible logics and we can call it ‘western logic’. So, there must be another one like ‘eastern logic’. During her establishment she falls in formal and contentional falses about formal logic too much. It’s confusing that a writer who has master of philosophy degree makes many mistakes. This critique aims at laying off falses and to show Aristotle’s logic what really are.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10920
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2010 Güz Sayı 15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_12.pdf105.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons