Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10896
Title: TNFRSF11A (RANK) gen mutasyonu saptanan bir ailede prenatal tanı: Bir olgu sunumu
Other Titles: Prenatal diagnosis in a family of TNFRSF11A (RANK) gene mutation detection: A case report
Authors: Gül, Davut
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Karkucak, Mutlu
Hafızoğlu, Demet
Sağ, Şebnem Özemri
Başaranoğlu, Sevgen Tanır
Görükmez, Orhan
Kılıç, Şebnem Sara
Gülten, Tuna
Yakut, Tahsin
Kimya, Yalçın
Keywords: Mutasyon
TNFRSF11A geni
Prenatal tanı
Mutation
TNFRSF11A gene
Prenatal diagnosis
Issue Date: 25-Oct-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karkucak, M. vd. (2014). "TNFRSF11A (RANK) gen mutasyonu saptanan bir ailede prenatal tanı: Bir olgu sunumu". Güncel Pediatri, 12(2), 123-126.
Abstract: Otozomal resesif osteopetrozis (ORO) genellikle infant veya çocukluk çağında ölüme yol açan ciddi bir hastalıktır. TNFSF11 geni tarafından kodlanan RANKL ve TNFRSF11A geni tarafından kodlanan RANK proteinleri osteoklast olgunlaşması için önemli olup bu genlerdeki mutasyonların ORO gelişiminde rol oynadığı gösterilmiştir. Bu yazıda aralarında akrabalık bulunan eşlerin 2 çocuğunda da TNFRSF11A geninde c.508 A→G homozigot mutasyonu (pArg170Gly) saptanmış. Bir sonraki gebelik sırasında CVS materyali üzerinde yapılan mutasyon analizinde, fetusta heterozigot mutasyon saptandı. Gebelik terme kadar devam etti ve sağlıklı bir erkek çocuk doğdu. Prenatal mutasyon analizi, mutasyonu bilinen hastalıklarda ebeveynin anksiyetesini rahatlatmak ve aileye genetik danışma vermek için önemlidir.
Autosomal recessive osteoporosis (ARO) is a severe disease causing death usually at infancy or childhood. RANKL coded by TNFSF11 gene and RANK coded by TNFRSF11A gene are important proteins for osteoclast maturation and it is indicated that mutation on these genes plays an important role for ARO development. It is reported in this article that c.508 A→G homozygote mutation (pArg170Gly) is observed in TNFRSF11A gene of 2 children of consanguineous couple. Mutation analysis performed on CVS material during the next pregnancy revealed heterozygous mutation in the fetus. The pregnancy was continued to term and a healthy boy was delivered. Prenatal mutation analysis is important for diseases with known mutations to relieve parental anxiety and provide genetic counselling for the family.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903907
http://hdl.handle.net/11452/10896
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2014 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_12.PDF338.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons