Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1080
Başlık: Sürekli karbon elyaf takviyeli termoplastik monokompozit flament esaslı ,kafes geometrili çekirdek yapıların kullanıldığı hafif sandviç paneller geliştirilmesi ve statik ve dinamik yükler altında performansının deneysel olarak belirlenmesi
Diğer Başlıklar: Development of novel sandwich structures by using continuous carbon fiber reinforced thermoplastic mono-composite lattice truss cores,and measurement of performance under static and dynamic loads experimentally
Yazarlar: Korkmaz, Behiye
Yazıcı, Murat
Akbulut, Goncanur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Karbon Elyaf
Monokompozit Flament
Çekirdek
Kafes geometri
Termoplastik kompozit
Sandviç plak
Carbon fibre
Monoflament
Composite
Lattice core
Thermoplastic composite
Sandwich plate
Yayın Tarihi: 25-Haz-2018
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Akbulut, G. (2018). Sürekli karbon elyaf takviyeli termoplastik monokompozit flament esaslı ,kafes geometrili çekirdek yapıların kullanıldığı hafif sandviç paneller geliştirilmesi ve statik ve dinamik yükler altında performansının deneysel olarak belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Günümüzde kompozit malzemelerin üstün özelliklerinin artması sonucu kullanım alanları da gün geçtikçe çoğalmış ve bu malzemelerle ilgili araştırma geliştirme faaliyetleri de artmıştır. Bu çalışmada farklı iki kompozit malzeme üreterek ara bağlayıcıyla oluşturulan sandviç yapıları tasarımsal olarak incelenmiştir. Sandviç yapının üst ve alt yüzeyleri karbon fiber takviyeli plaka ve çekirdek yapıyı oluşturan kafes geometrisi formları için kullanılan malzeme de yine sürekli karbon elyaf takviyeli termoplastik monoflament yapılı malzemeler kullanılmıştır.Buna bağlı olarak üç ayrı kafes geometrisi oluşturulmuştur.Bunlar dikdörtgen piramit, üçgen piramit ve balpeteği piramit modelleridir. Bu kafes yapılarının dikey bileşenlerini oluşturan ve kolon olarak isimlendirdiğimiz yerleşim tasarımları tek hücreden oluşan kafes geometrisinde üretilmiş ve bası testlerine tabi tutularak en uygun kolon yerleşim düzeni belirlenmiştir. Daha sonra seçilen en uygun kolon yerleşim düzenine bağlı olarak da her bir model için üç ayrı boyda kafes geometrisinden oluşan sandviç çekirdeklerine ait numune üretimi yapılmıştır. Oluşturulan kafes yapılı çekirdek geometrileri sürekli elyaf takviyeli kompozit plakalara yapıştırılarak sandviç paneller oluşturulmuştur, oluşturulan sandviç yapılar 3 nokta dinamik ve statik testlere tabi tutularak, sonuçlar değerlendirilmiştir.
Nowadays, as a result of increasing outstanding specifications of composite materials, usage range also diversified besides research and development facilities about these materials increased respectively. Within this study, the structural sandwich design of two different types of composite materials which are formed with interfacial bonder material are analyzed. The material which used for the carbon fiber reinforced plate, and the lattice geometry of the plates is also continuous carbon fiber reinforced thermoplastic monofilament material. According to that, three separate lattice geometrics fabricated, which are rectangular pyramids, triangular pyramids, and honeycomb pyramid models. The column layout designs of these lattice structures were created in a single lattice geometry and subjected to compression tests to determine the column layout. Afterward, according to the layout of this column, three different sizes of samples were produced for each model. The lattice geometries generated were again bonded to continuous fiber reinforced composite skins and the resulting sandwich structures subjected to 3 point dynamic and static bending experiments, the results evaluated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1080
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
521520.pdf13.24 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons