Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10794
Title: Persistan pulmoner hipertansiyon
Other Titles: Persistent pulmonary hypertension
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Neonatoloji Bilim Dalı.
Özkan, Hilal
Köksal, Nilgün
Çetinkaya, Merih
Keywords: Persistan pulmoner hipertansiyon
PPH
Fetal solunum
Persistent pulmonary hypertension
Fetal breathing
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkan, H. vd. (2006). "Persistan pulmoner hipertansiyon". Güncel Pediatri, 4(3), 105-108.
Abstract: Persistan pulmoner hipertansiyon PPH yenidoğanda bir grup hastalığın klinik bulgusu olarak karşımıza çıkan, mortalite ve morbiditesi yüksek önemli bir patolojidir. ilk kez 1967 yı- lında, pulmoner vasküler direncin azalmamasına bağlı, postnatal fetal dolaşımın aynen devam etmesi ve duktus arteriosus ve foramen ovaleden sağ-sol şantın kardiyak yapısal anomali olmadan devam etmesi şeklinde tanımlanmıştır. Gerçek insidansı bilinmemekle birlikte ortalama 500-1000 doğumda bir görülmektedir . Çok merkezli bir çalışmada 1.9/1000 olarak bildirilmiştir. Özellikle term ve terme yakın bebeklerde daha sık görülmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/910013
http://hdl.handle.net/11452/10794
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2006 Cilt 4 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_3_10.PDF67.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons