Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10779
Title: Guillain Barre Sendromu
Other Titles: Guillain Barre Syndrome
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı.
Özdemir, Özlem
Okan, Mehmet
Keywords: Guillain Barre Sendromu
GBS
Kranial sinir tutulumu
Albuminositolojik dissosiasyon
Guillain Barre Syndrome
Cranial nerve involvement
Albuminocytological dissociation
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, Ö. ve Okan, M. (2005). "Guillain Barre Sendromu". Güncel Pediatri, 3(4), 131-135.
Abstract: Guillain Barre Sendromu (GBS), sıklıkla hızlı progresif, asendan, simetrik güçsüzlük ve areşeksi ile karakterize akut inşamatuar polinöropatidir. Tablo sıklıkla nonspesifik enfeksiyondan birkaç gün veya haftalar sonrasında ortaya çıkan progresif güçsüzlük, eşlik eden hafif duysal semptomlar ve albuminositolojik dissosiasyonla karakterizedir. Güçsüzlük çoğunlukla, hastalığın başlangıcında distalde olup, çocukların %15-20'sinde proksimalde görülebilir. Çocukluk çağında görülen Guillain Barre Sendromunda kranial sinir tutulumu yaygındır. Distal paresteziler sıktır ve nöropatik ağrı birçok çocukta göze çarpan bir bulgudur. Nörolojik defisit, günler-aylar içinde ilerleme gösterir. Guillain Barre Sendromu tanısı albuminositolojik dissosiasyon (BOS'ta pleositoz olmaksızın BOS protein seviyesinde artış) ve akut nöropatiyi destekleyen nörofizyolojik bulgularla (sıklıkla demiyelinizan) doğrulanır. Bu bulgular hastalığın erken evresinde her zaman bulunmayabilir. Tanı tutarlı klinik, laboratuar ve nörofizyolojik bulgularla diğer durumların dışlanması ile konur. Guillain Barre Sendromu çocukluk çağında akut şask paralizilerin en sık nedenidir. GBS insidansı, toplum kaynaklı çalışmalarda 16 yaşın altında 0.25-1.5/100.000 olarak bulunmuştur. Her iki cins eşit olarak etkilenir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911436
http://hdl.handle.net/11452/10779
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_4_8.PDF71.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons