Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10689
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKanat, Özkan-
dc.contributor.authorSakallı, Mustafa-
dc.date.accessioned2020-05-12T16:18:36Z-
dc.date.available2020-05-12T16:18:36Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationSakallı, M. (2011). Meme kanserinin neoadjuvan kemoterapisinde taksanların etkinliğinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10689-
dc.description.abstractMeme kanseri tedavisinde neoadjuvan kemoterapi önemli yertutmaktadır. Neoadjuvan kemoterapide klasik yaklaşım antrasiklinli rejimlerinkullanılmasıdır. Bu çalışmada neoadjuvan FEC (n:121) veya TAKSAN'lı(n:45) kemoterapi alan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenerek,hastalara ait demografik özellikler, tümör özellikleri, kemoterapi sayısı vetoksisitesi, hastalıksız ve genel sağkalım süresi ile ilgili veriler tespitedilmiştir. Hastaların ortalama yaşı FEC grubunda 50,75 (25?78), TAKSAN'lıgrupta ise 48,22 (24?78) idi. FEC grubunda hastaların %43,8'ipremenopozal, %56,2'si postmenopozal; TAKSAN grubunda ise hastaların%48,9'u premenopozal , %51,1'i postmenopozal olarak saptandı.FEC alan hastaların % 38'inde, TAKSAN alan hastaların %28'indenüks geliştiği saptandı. Hastalıksız sağkalım FEC grubundaki hastalarda77,75 (67,686-87,814 SD 5,135 %95 CI) ay iken TAKSAN grubunda 84,583(72,695-96,472 SD 6,066 % 95 CI) ay olarak saptandı. Hastaların genel sağkalımları FEC grubunda 97,628 (87,671-107,584 SD 5,080 %95CI) ay ikenTAKSAN grubunda 98,795 (88,374-109,215 SD5,316 %95CI) ay olaraksaptandı. TAKSAN grubunda hem hastalıksız hem de genel sağ kalımsüreleri FEC grubundan daha uzun olarak bulunmasına rağmen bu farkistatistiksel olarak anlamlı değildi (p:0,142). TAKSAN grubunda tümparametrelerde FEC grubundan daha iyi veriler elde edilmesine rağmen farkistatistiksel olarak anlamlı saptanmadı.tr_TR
dc.description.abstractNeoadjuvant chemotherapy plays special role in the treathment ofbreast cancer The classıcal approach ın neoadjuvant chemotherapy ıs usıngantracyclın based regımens. In thıs study documents about patıentsdemographıc and tumor features, tne cyclus and toxıcıty ofchemotherapy,dısease free and over all survıvals were establıshed byretrospectıf ınvestıgatıon of patıents fıles who were taken FEC (n=121) andTAXAN (n=45) based chemotherapıes. The mean age ın FEC group was50,75 (25-78), ın TAXAN group 48,22 (24-78) % 43,8 of the patıents ın FECgroup were premonopausal and %56,2were postmenopausal; ın TAXANgroup %48,9were premenopausal and %51,1 were postmenopausal.Relaps was observed in FEC group % 38 and in TAXAN group %28of the patıents. Disease free survival ın FEC group was 77,75 (67,686-87,814 SD 5,135 %95 CI) month and ın TAXAN group was 84,583 (72,695-96,472 SD 6,066 % 95 CI) month.Over all survival ın FEC group was 97,628(87,671-107,584 SD 5,080 %95CI) monthand ın TAXAN group was 98,795(88,374-109,215 SD5,316 %95CI)month. Althoughthe dısease free and overall survival in TAXAN groupwas longer than FEC group,this dıfference wasnot statıctıcıally meanıngful. In spıte of the fact that all the parameters ınTAXAN group were better than FEC group,the dıfferences were notstatıctıcally meanıngful.en_US
dc.format.extentIII, 61 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMeme catr_TR
dc.subjectNeoadjuvan kemoterapitr_TR
dc.subjectFEC ve TAKSAN kemoterapileritr_TR
dc.subjectBreast canceren_US
dc.subjectNeoadjuvantcemotherapyen_US
dc.subjectFEC and TAXAN chemotherapyen_US
dc.titleMeme kanserinin neoadjuvan kemoterapisinde taksanlarin etkinliğinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeThe effıcacy of taxans in neoadjuvan chemotherapy of breast canceren_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
303340.pdf927.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons