Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10666
Title: Kendinden takviyeli polipropilen esaslı termoplastik kompozit levhalarda delik etkisinin deneysel ve sayısal olarak incelenmesi
Other Titles: Experimental and numerical investigation of the open-hole effect on self reinforced polypropylene based thermoplastic composite laminates
Authors: Yazıcı, Murat
Kurtuluş, Orhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kendinden takviyeli termoplastik kompozit malzemeler
Sonlu elemanlar yöntemi
Delik etkisi
Mekanik özellikler
Self reinforced thermoplastic composite materials
Finite element method
Open-hole effect
Mechanical properties
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurtuluş, O. (2017). Kendinden takviyeli polipropilen esaslı termoplastik kompozit levhalarda delik etkisinin deneysel ve sayısal olarak incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Otomotiv endüstrisi için ağırlık azaltma çalışmalarına yönelik yapılan araştırmalar son yıllarda kompozit malzemeleri ön plana çıkarmıştır. CO2 salınımına getirilen yasal sınırlamalar nedeniyle özellikle otomotiv endüstrisinde özgül mukavemet, şekil verilebilirlik, hafiflik ve geri dönüşüm yetenekleri ile ağırlık azaltmak ve gerekli mekanik özellikleri karşılamak amacıyla termoplastik matrisli kompozitler kullanılmaya başlamıştır. Kendinden takviyeli termoplastik kompozitler ise %100 geri dönüşüm yeteneği ve darbe dayanımlarının yüksek olması nedeniyle, kompozit malzemelerin özel bir alanını oluşturmaktadır. Bu tez çalışmasında, laminasyon yöntemiyle üretilmiş kendinden takviyeli polipropilen esaslı termoplastik kompozit plakaların çekme ve kayma deneyleri yapılmıştır. Daha sonra delik etkisini incelemek için, kompozit plakalara ASTM standardına göre delik açılmış ve çekme deneyleri tekrarlanmıştır. Deney sonuçlarını incelemek ve kıyaslamak için Abaqus yazılımında kompozit plakaların analizleri yapılmıştır.
Researches on weight reduction for the automotive industry have been focused on composite materials in recent years. Due to the legal restrictions on CO2 emissions, thermoplastic matrix composites are now being used especially in the automotive industry to reduce weight with specific strength, formability, lightness and recycling capabilities and to meet the required mechanical features. Self-reinforced thermoplastic composites constitute a special area of composite materials thanks to their 100% recyclability and high resistance against impact.conditions.In this thesis paper, tensile and shear tests were conducted for self-reinforced polypropylene based thermoplastic composite plates produced by lamination method. Then, the composite plates were drilled according to the ASTM standard in order to determine the open hole-effect and the tensile tests were repeated. Composite plates were analyzed in Abaqus software in order to examine and compare the results of the experiments.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10666
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470608.pdf3.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons