Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10406
Title: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde Türk İş Hukukunda ibra sözleşmesi
Other Titles: Acqui̇ttance contract in Turki̇sh Labour Law i̇n the frame of Turki̇sh Code of Obli̇gati̇ons: 6098
Authors: Kaya, Pir Ali
Yayın, Emre
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
Keywords: İbra sözleşmesi
İş hukuku
Borçlar hukuku
İşçi alacakları
Acquittance
Labour law
Obligations law
Worker claims
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yayın, E. (2015). 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde Türk İş Hukukunda ibra sözleşmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İbra sözleşmesi, hukukumuzda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile normatif bir düzenlemeye sahip olmuştur. Daha önceleri müessesenin esasları, sözleşme özgürlüğü ilkesinden hareketle Yargı kararları çerçevesinde belirlenmekteydi. Fakat Yüksek Mahkemenin konu hakkında verdiği bir takım çelişkili kararlar, müessesenin uygulaması bakımından kafalarda soru işaretlerine neden oluyordu. Nihayetinde kanun koyucu, 6098 sayılı yasada özel bir madde ile işçi alacakları bakımından akdedilecek ibra sözleşmesinin sınırlarını çizmiştir. Kanun, İş Hukuku uygulamasında ibra sözleşmelerine önemli farklılıklar getirmiştir. Esas itibariyle 6098 sayılı yasa işçi alacakları için akdedilen ibra sözleşmelerinde tam bir ifa halini aramaktadır. Bu durum da düzenlemenin doktrin tarafından eleştirilmesine sebep olmuştur.
The acquittance has been acquired a normatvie regulation in Turkish law system by means of Turkish Obligation Act No:6098. The principles of institution had been formerly determined by the Supreme Court in the light of the freedom of contract. However, a set of contradictory resolutions adopted by the Supreme Court caused confusion in carrying out of the acquittance. The lawmakers have ultimately determined the framework of the institution by a special article in Act No: 6098. The act has generated important differences in carrying out of Labour Law. Discharching the obligation is essentially required in the acquittance contracted for the worker claims in the Act No: 6098. Therefore, the doctrine has being criticized the regulation on this issue.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10406
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427440.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons