Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10401
Title: Amartya Sen'de özgürlük, eşitlik ve adalet: Sosyal haklar açısından bir değerlendirme
Other Titles: Freedom, equality and justice in Amartya Sen: An evaluation in terms of social rights
Authors: Kaya, Pir Ali
Çetin Aydın, Gülşen
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Eşitlik
Özgürlük
Sosyal Haklar
Adalet
Amartya Sen
Equality
Freedom
Social Rights
Justice
Issue Date: 24-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, G. Ç. (2017). Amartya Sen'de özgürlük, eşitlik ve adalet: Sosyal haklar açısından bir değerlendirme. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma özgürlük, eşitlik, adalet ve sosyal hak kavramlarını Amartya Sen'in bakış açısıyla irdelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, insanı esas alan bu kavramları hümanist ve etik bir bakış açısı olan Sen'in görüş ve düşünceleri çerçevesinde anlama çabasını içermektedir. Çalışmada özgürlük, eşitlik, adalet ve sosyal hak kavramlarının literatürdeki yeri ve Sen'in bu kavramlarla ilişkilendirilebilecek olan yaklaşımları ele alınmaktadır. Tezde Sen'in yaklaşımları özgürlük, eşitlik, adalet ve sosyal hak kavramları çerçevesinde irdelenmektedir. Bu doğrultuda Sen'in özgürlük görüşünün pozitif özgürlük, eşitlik düşüncesinin faydacı eşitlik, adalet görüşünün tarafsız seyirci ve sosyal hak düşüncesinin yapabilirlikler üzerine şekillendiğini söylemek mümkündür. Sen'in bu kavramlara ilişkin görüşü toplumsal düzenlemeler için geniş bir bakış açısı sunmaktadır.
This study aims to investigate the concepts of freedom, equality, justice and social right from the view point of Amartya Sen. It includes the endeavor of understanding these human based concepts from the framework of Amartya Sen's humanistic and moral thoughts. The study deals with the place of the concepts of freedom, equality, justice and social right in the academic literature and Sen's approaches related to these concepts. In the thesis, Sen's approaches are examined through the framework of the concepts of freedom, equality, justice and social right. Accordingly, it is possible to assert that Sen's view of freedom is based on positive freedom, his view of equality is based on pragmatic equality, his view of justice is based on neutral audience, and his view of social right is based on capabilities. Sen's opinions about these concepts provides a wide range of perspective for social regulations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10401
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484182.pdf3.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons