Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10311
Title: Bursa ve çevresinde yayılışı olan Hypericum L. taksonları üzerinde taksonomik ve korolojik araştırmalar
Other Titles: Taxonomical and chorological investigations on the Hypericum L. species of Bursa and its environment
Authors: Kaynak, Gönül
Uçur, Betül
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Hypericum L.
Taksonomi
Koroloji
Hypericaceae
Bursa
Taxonomy
Corology
Issue Date: Jul-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uçur, B. (2012). Bursa ve çevresinde yayılışı olan Hypericum L. taksonları üzerinde taksonomik ve korolojik araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, 2009 - 2011 yılları arasında Bursa ve çevresinden toplanan Hypericum L. cinsine ait örneklerin taksonomik ve korolojik özellikleri incelenmiştir. Arazi çalışmaları sonunda araştırma alanında yayılışı olan 23 takson saptanmıştır. Bu taksonlar: Hypericum androsaemum L., H. cerastoides (Spach) Robson, H. bupleuroides Gris., H. adenotrichum Spach, H. orientale L., H. lydium Boiss., H. hyssopifolium Chaix subsp. elongatum (Ledeb.) Woron var. elongatum, H. perfoliatum L., H. montbretii Spach, H. bithynicum Boiss., H. calycinum L., H. heterophyllum Vent., H. tetrapterum Fries, H. perforatum L., H. triquetrifolium Turra, H. olympicum L. subsp. olympicum, H. origanifolium Willd., H. aviculariifolium Jaub. & Spach subsp. aviculariifolium Jaub. & Spach var. aviculariifolium Jaub. & Spach., H. aviculariifolium Jaub. & Spach subsp. depilatum (Freyn & Bornm.) Robson var. depilatum (Freyn & Bornm.) Robson., H. aviculariifolium Jaub. & Spach subsp. byzantinum (Azn.) Robson, H. confertum Choisy subsp. confertum Jaub. & Spach, H. venustum Fenzl ve H. linarioides Bosse'dir.Taksonların gövde, yaprak, çiçek ve meyve özellikleri saptanarak genel görünümleri çizimlerle belirtilmiştir. Hypericum taksonları için ayırıcı özelliklere sahip olmaları nedeniyle özellikle sepal ve meyveler ayrıntılı olarak çizilmiştir. 2009 - 2011 yılları arasında yapılan arazi çalışmaları sonucu elde edilen korolojik verilere ek olarak BULU herbaryumu'nda mevcut olan veriler de değerlendirilmiş ve her taksonun çalışma alanındaki yayılışını gösteren haritalar hazırlanmıştır. Ayrıca taksonlara ait fotoğraflara da çalışmada yer verilmiştir.
In this study, taxonomic and corology properties of Hypericum L. species collected in Bursa and its environment between 2009 - 2011 were examined. At the end of the field studies following 23 taxa were spread in the field of research. They are: Hypericum androsaemum L., H. cerastoides (Spach) Robson, H. bupleuroides Gris., H. adenotrichum Spach, H. orientale L., H. lydium Boiss., H. hyssopifolium Chaix subsp. elongatum (Ledeb.) Woron var. elongatum, H. perfoliatum L., H. montbretii Spach, H. bithynicum Boiss., H. calycinum L., H. heterophyllum Vent., H. tetrapterum Fries, H. perforatum L., H. triquetrifolium Turra, H. olympicum L. subsp. olympicum, H. origanifolium Willd., H. aviculariifolium Jaub. & Spach subsp. aviculariifolium Jaub. & Spach var. aviculariifolium Jaub. & Spach., H. aviculariifolium Jaub. & Spach subsp. depilatum (Freyn & Bornm.) Robson var. depilatum (Freyn & Bornm.) Robson., H. aviculariifolium Jaub. & Spach subsp. byzantinum (Azn.) Robson, H. confertum Choisy subsp. confertum Jaub. & Spach, H. venustum Fenzl and H. linarioides Bosse.These taxa's stem, leaf, flower and fruit characteristics specified by determining the overall appearance drawings. Due to their distinctive features sepal and fruit appearances drawn in details. In addition to korology data that obtained as a result of field studies done between 2009 - 2011, present data in Herbarium of University of Uludağ evaluated and prepared maps showing the spread of each taxon in the study area. In addition, photographs of taxa are included in the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10311
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
320920.pdf6.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons