Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10263
Title: Müzik alanı yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tez bibliyografyası
Other Titles: A bibliography of theses and dissertations of graduate, post-graduate and profiency in art in music
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü.
Demirbatır, R. Erol
Keywords: Müzik
Müzikal
Tezler
Music
Musical
Theses
Issue Date: 1-Apr-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirbatır, R. E. (2001). "Müzik alanı yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tez bibliyografyası". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 123-141.
Abstract: 2000’li yıllara gelindiğinde bir çok üniversitede mesleki müzik eğitimi alanıyla ilgili lisansüstü program açıldığı, ayrıca müzik alanıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili lisansüstü tez araştırmalarının oldukça geniş bir perspektifte dağılım gösterdiği gözlenmektedir. Bu alanda yapılabilecek yeni tez araştırmalarına referans oluşturması, konu seçiminde yol göstermesi ve birbirini tamamlayıcı araştırmalar arasında ilişki kurulmasına da katkı sağlayacağı düşüncesiyle, ülkemizde 1985-2000 yılları arasında yapılan, başlığında “müzik” ya da “müzikal” sözcükleri içeren ” yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik” tezleri bibliyografyasının oluşturulması amaçlanmıştır.
It has been observed that already in 2000s many universities have opened graduate programs in professional music education, and also that the subjects of theses concerning, directly or indirectly, music, show a great variety. This study aims to prepare a bibliography of the theses of graduate, post-graduate and proficiency in art in the titles of which the words “music” or “musical” are included, and which were prepared in the years 1985-2000 in our country with a view that it could serve as reference, and a guide in determining the subject title of theses, and help establish a link between complementary studies.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153176
http://hdl.handle.net/11452/10263
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2001 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_12.pdf236.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons