Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10191
Title: Metal-kauçuk malzeme çiftinin sonradan yapıştırma yöntemi kullanılarak yapıştırma parametrelerinin incelenmesi
Other Titles: An investigation on parameters of adhession between metal-rubber material couple in post-bonding application
Authors: Bayram, Ali
Yazıcı, Murat
Serbest, Ali Kamil
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kauçuk
Metal
Yapıştırma
Vulkanizasyon
Viraj denge çubuğu
Rubber
Anti-roll bar
Adhesion
Vulcanization
Post-bonding
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Serbest, A. K. (2013). Metal-kauçuk malzeme çiftinin sonradan yapıştırma yöntemi kullanılarak yapıştırma parametrelerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, metal-kauçuk malzeme çiftinin bir arada kullanıldığı parçaların, fiziksel bağlantısında kullanılacak bir yapıştırma yöntemi geliştirerek ve bu yapıştırmaya etki eden parametreleri incelemektir.Deney ve araştırmaların yapılabilmesi için pilot uygulama olarak otomotiv sanayide üretilen sistemlerden viraj denge çubuğu (VDÇ) sistemi seçilmiştir. Sistemde bulunan kauçuk burçların tasarlanması için hedef mekanik özellikler belirlenmiş ve bu özelliklere cevap verecek model, sonlu elemanlar yazılımı MSC Marc ve bilgisayar destekli tasarım yazılımı CATIA V5 R19 kullanılarak bir en uygun duruma getirme döngüsü içinde hazırlanmıştır.Tasarlanan modellerin doğrulama işlemi için raydal katılık ölçüm deneyleri ve kopma deneyleri yapılmıştır. Geliştirilen yeni yapıştırma yöntemindeki parametrelerin etkilerinin değerlendirilmesi için Taguchi deney tasarım metodu kullanılarak, doğrulanan modeller üzerinde deneyler yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.Sonuç olarak sonradan yapıştırma yöntemi için parametrelerin kendi aralarındaki etkileşimleri incelenmiş ve en iyi durum ortaya konulmuştur. Elde edilen veriler ışığında otomotiv sanayinde kullanılabilecek gerçek bir model tasarlanmış ve sonradan yapıştırma yönteminin getirileri sayesindeki burç üzerinde iyileşmeler karşılaştırma tablosu olarak ortaya konulmuştur.
In this study, a new post-bonding application for the parts, which includes bonded rubber-metal components together, has been developed and the parameters of this new post-bonding application has been investigated.To complete the experiments and researches, a sub-system of automobile suspension, which calls anti-roll bar system, has been selected as a pilot application. Mechanical requirements of rubber bushes, which exist in this sub-system, has been determined and according to determined specifications a virtual model has been modeled in an optimization loop between CAD software CATIA V5 R19 and FEA Software MSC Marc.Radial stiffness measurements and tensile tests have been done to verify modeled virtual designs. With the help of Taguchi design of experiments method, an experiment system organized to investigate the bonding parameters of new post-bonding technique. Results are compared to evaluate new post-bonding technique outputs.As a result, the interactions of parameters have been investigated to each other and better cases are selected. With these results a real anti-roll bar bush has designed and improvements are presented as a comparison table.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10191
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329368.pdf2.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons