Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10142
Başlık: Young EFL learners' learning styles: Matches and mismatches between learners' preferences and their teachers' perceptions
Diğer Başlıklar: Yabancı dil olarak İngilizceyi öğrenen ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri: Öğrencilerin tercihleri ile öğretmenlerinin algıları arasındaki uyum ve uyumsuzluklar
Yazarlar: Genç, Zübeyde Sinem
Yardım, Özlem Yahyaoğlu
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Fifth grade students
Learning styles
Teachers’ perceptions on learning styles
Beşinci sınıf öğrencileri
Öğrenme stilleri
Öğretmenlerin öğrenme stilleri hakkındaki algıları
Yayın Tarihi: 17-Ağu-2011
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yardım, Ö. Y. (2011). Young EFL learners' learning styles: Matches and mismatches between learners' preferences and their teachers' perceptions. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özet: The purpose of this study is to investigate the preferred learning styles of the fifth grade EFL students in state schools, the perceptions of EFL teachers about the fifth grade EFL students’ learning styles, the correlation among EFL students’ preferred learning styles, the correlation among EFL teachers’ perceptions on students’ preferred learning styles and, the main matches or mismatches between the learners’ preferred learning styles and their teachers’ perceptions of learning styles. 193 fifth grade students from four different state primary schools and 63 EFL teachers from different state primary schools participated in the study. In order to collect the data for the study, two questionnaires were administered. The first questionnaire was administered to students, the second questionnaire was administered to EFL teachers. The two questionnaires included Five-point Likert type items in which the participants were asked to declare their degree of agreement from 1)Strongly agree; to 2)Agree; 3)Undecided; 4)Disagree; 5)Strongly disagree. Within the framework of the previous research on learning styles, the questionnaires involved eleven categories (extroverted, introverted, intuitive random, sensing sequential, closure oriented, open perceiving, thinking, feeling, auditory, visual and kinesthetic learning styles). Based on those eleven categories, the data were analysed by means of Mann-Whitney U test. Relationships between variables were analysed by Pearson Correlations Analysis. Findings indicated that open perceiving was the most preferred learning style by the fifth grade EFL students, but feeling was perceived as the most preferred learning style of students by the EFL teachers. Introverted learning style was the least preferred learning style by students and it was also perceived as the least preferred learning style of students by the EFL teachers. Moreover, the learning style preferences of the fifth class learners changed according to gender and the English level of their families. However, EFL teachers were not totally aware that gender and the English level of their families affect the learning style preferences of the fifth grade EFL students. The results also indicated that the fifth class students could be called eclectic learners, they could use the combination of learning styles while learning English, yet EFL teachers were quite unable to address the variation of students’ learning preferences during the English lessons.
Bu yüksek lisans tezi ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin tercih ettikleri öğrenme stillerini, İngilizce öğretmenlerinin bu konudaki algılarını, öğrencilerin tercih ettikleri öğrenme stilleri arasındaki korelasyonu, İngilizce öğretmenlerinin tercih edilen öğrenme stilleri hakkındaki algıları arasındaki korelasyonu ve öğrencilerin tercih ettikleri öğrenme stilleri ile İngilizce öğretmenlerinin algıları arasındaki uyum ve uyumsuzlukları araştırmayı amaçlamıştır.Araştırmaya dört farklı devlet ilköğretim okulundan 193 beşinci sınıf öğrencisi ile farklı devlet ilköğretim okullarında çalışan 63 İngilizce öğretmeni katılmıştır. Gerekli datayı elde etmek için biri öğrencilere diğeri öğretmenlere olmak üzere iki farklı anket uygulanmıştır.Öğrenme stilleri ile ilgili olarak daha önce yapılan araştırmalara dayanılarak, anketler 11 farklı öğrenme stiline hitap edecek şekilde düzenlenmiştir. Data Mann-Whitney U testi kullanılarak analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki korelasyon Pearson Korelasyon Analizi kullanılarak bulunmuştur.Sonuçlar öğrencilerin tercih ettikleri öğrenme stilleri ile öğretmenlerin algıları arasında dikkate değer farklılıklar olduğunu göstermiştir. Öğrenciler en çok "open perceiving" öğrenme stilini tercih etmiş, öğretmenler ise öğrencilerinin en çok "feeling" öğrenme stilini tercih ettiklerine inanmışlardır. Öğrenciler en az introverted öğrenme stilini tercih etmiş, öğretmenler de bu konuda öğrencileriyle aynı fikri paylaşmışlardır. Öğrenme stilleri cinsiyete ve öğrencilerin ailelerinde İngilizce bilen birilerinin olup olmamasına göre değişiklik göstermiştir. Bununla birlikte, İngilizce öğretmenlerinin, cinsiyetin ve ailede İngilizce bilen birilerinin bulunmasının öğrenme stili tercihini etkilediği konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı ortaya çıkmıştır. İngilizce öğrenirken, öğrenciler birkaç öğrenme stilini bir arada kullandıkları için eklektik olarak adlandırılmış, öğretmenler ise İngilizce derslerinde öğrencilerin öğrenme stilleri çeşitliliğine yeteri kadar hitap etmeyi başaramamışlardır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10142
Koleksiyonlarda Görünür:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
296031.pdf19.45 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons