Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10044
Title: Bölgesel kamusal mallar ve bölgesel kalkınma bankaları: Asya Kalkınma Bankası örneği
Other Titles: Regional public goods and regional development banks: Example of Asian Development Bank
Authors: Yıldırım, Zuhal
Aslantaş, Mehmet Fatih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
Keywords: Kamusal mallar
Bölge
Bölgeselcilik
Bölgesel kalkınma bankaları
Public goods
Region
Regionalism
Regional development banks
Issue Date: 14-Feb-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aslantaş, M. F. (2011). Bölgesel kamusal mallar ve bölgesel kalkınma bankaları: Asya Kalkınma Bankası örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bölgeler; ulus devlet kurgusunun savaş sonrası bunalıma girmesinden sonra,dünyada etkinliğini artırmıştır.Kamusal mallar tanımı 20.yüzyılın ortalarından itibaren ivme kazanan bir kavramdır. Devletlerin, vatandaşların ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla sunması eski bir kavram olmasına rağmen; bu mal ve hizmetlerin kategorize edilmesi finansmanı, paylaşımı maliye literatüründe kendisine yeni yer edinmiştir. Kamusal mallar içerisinde, ulusal metotlar bir çok yönden irdelenmiş, farklı metotlarla çeşitli ayrıştırmalara gidilmiştir; fakat küresel ve bölgesel düzeyde kamusal mallar kavramı için aynı yorumun yapılabilmesi mümkün gözükmemektedir.Dünyanın bütünü düşünülerek hazırlanan metodolojik analizler, kavramın açıklanmasına kimi zaman yetmemektedir. İki kamusal mal ayrımının ortasında bulunan bölgesel kamusal malları ise tanım gereği birçok muğlaklık içermektedir. Bölgenin tarifinin mikro ve makro düzeylerde tam yapılamamasına rağmen yapılan çalışmada bölgesel kamusal malların sınıflandırılmasından finansmanına kadar birçok konu irdelenmeye çalışılmıştır.Tezin üzerinde durduğu başka bir konuda bölgesel kalkınma bankalarıdır. Bölgesel kalkınma bankaları hem kamusal mal üretir hem de kendisi kamusal mal özelliği taşır. Bölgesel entegrasyonun sağlanmasında bölgesel kalkınma bankalarının etkisi çok büyüktür.
Regions, nation-states after the entry into crisis after the war fiction, world events have increased.Since the mid-20th century definition of public goods is a concept gaining momentum. States, the needs of the citizens to submit their own resources, although an old concept, to categorize those goods and services financing, sharing in the finance literature has adopted its new location. In public goods, national methods have been examined in many ways, a variety of different methods to comprehensive discussions have been separated, but the concept of global and regional levels for public goods can be made the same comment does not seem possible.Methodological analysis of the whole world is prepared by considering the concept of disclosure is not enough sometimes. Separation of the two public goods in the middle of the regional public goods include the definition of many ambiguous. Micro and macro levels of description of the area to complete the study Although the class of regional public goods to finance many issue sare discussed.Thesis on a subject standing on the regional development banks.Regional development banks and produce public goods and public goods has the function itself. Regional integration, regional development banks in providing a very large effect.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10044
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312283.pdf1.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons