Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 24232 to 24251 of 31986 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1980R+D management (Bir derginin 10. yılı)Bursa Üniversitesi/İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi.; Barutçugil, İsmet Sabit
2023-02-03R134A soğutucu akışkanlı sudan suya ısı pompası sisteminin birinci ve ikinci kanun analiziKaynaklı, Ömer; Aksu, Bahri; Müvezzi, Tayfun; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.; 0000-0001-7247-7797
2017R^4 de asimptotik ve eşlenik doğrultuya sahip yüzeylerin bir karakterizasyonuArslan, Kadir; Toptaş, Çiğdem; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
1991-02-02(Ra-Be) kaynaklı standart nötron pilinin yapımı ve kalibrasyonuDinçer, Salih; Tapan, İlhan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
1999Rabdomyosarcoma of the biliary treeUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Pediatrik Gastroentoroloji Anabilim Dalı.; 0000-0001-5740-9729; Balkan, Emin; Kiriştioğlu, İrfan; Gürpınar, Arif Nuri; Sınmaz, Kutluğ; Özkan, Tanju; Doğruyol, Hasan; AAI-2145-2021
1988Racine tiyatrosunda bakışın şiiriStarobinski, Jean; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Durak, Mustafa
2022Radar kesit alanının azaltılması için ultra geniş bantlı frekans seçici yüzey tasarımıYalçın, Uğur; Altay, Yağmur Barış; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.; 0000-0002-0303-0198
2006-04-03Radial arterde ateroskleroz’un tahmini ve etki eden risk faktörleriÇolak, Cemil; Çolak, M. Cengiz; Cihan, H. Berat; Parlakpınar, Hakan; Kocaoğulları, Cevdet Uğur
1986Radial keratotomiAlparslan, Bülent; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
1997Radiation therapy choroidal neovascularization in age-related macular degenerationUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; Engin, Kayıhan; Gelişken, Öner; Özkan, Lütfi; Yazıcı, Bülent; Kahraman, Sibel; AAA-5384-2020
2012Radiation therapy for early glottic carcinoma: Factors influencing the outcomeUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; Demiröz, Candan; Özkan, Lütfi; Gürlek, Ümit; 35113034100; 55915679400; 55538918000
2010-10Radiation-induced lung injury on 18F-FDG PET/CT: Analysis of patterns of FDG uptake versus CT, and correlation with radiotherapy dose parameters in lung cancer patientsUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Şen, Feyza; Akpınar, Ali Tayyar; Özkan, Lütfü; Yıldırım, Nalan; Oğur, Ümit; Demirtaş, Yasemin Öztürk; Gözcü, Sema; Demircan, Tokgöz; AAJ-8660-2021
2011-03-14Radiation-induced lung injury on PET/CT: Analysis of FDG uptake response within specific isodose regions of irradiation in non-small cell lung cancer patientsUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; Şen, Feyza; Akpınar, A. Tayyar; Özkan, Lütfi; Ercan, İlker; Oǧur, Ümit; Demirtaş, Yasemin Öztürk; Gözcü, Sema; AAJ-8660-2021; ABF-2367-2020; 55222520800; 57215327496; 55915679400; 6603789069; 35086740700; 57215302596; 54381741300
2017Radiaton effects on TAC-PF electromagnetic calorimeterUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü.; 0000-0002-4756-9988; Piliçer, Ercan; Koçak, Fatma; Kılıç, Adnan; Piliçer, F. B.; Tapan, İlhan; AAE-3350-2022; AAH-8769-2021; 15843878300; 15843834900; 57210230921; 56194738200; 8905787000
2016Radikal demokrasi kuramı bağlamında toplumsal cinsiyet meselesi: Judith Butler'ın kuramsal yaklaşımının değerlendirilmesiSarıbay, Ali Yaşar; Başaran, Burcu; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
2016Radikal demokraside siyasal temsil sorununu Carl Schmitt üzerinden düşünmekTürk, H. Bahadır
2004-11-22Radikal sistektomi ve transintestinal üriner diversiyon uygulanan olgularda kalsiyum dengesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Vuruşkan, Hakan; Çalışkan, Zülküf; Kordan, Yakup; Şahin, Raci; Yavaşçaoğlu, İsmet; Oktay, Bülent
2021-11-26Radikal sistoprostatektomi materyalinde insidental prostat kanseri saptanan olguların klinikopatolojik özellikleriBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; 0000-0001-9549-8435; 0000-0002-8211-6175; 0000-0002-3917-4847; 0000-0002-1788-1997; Vuruşkan, Berna Aytaç; Yirmibeş, Selin; Vuruşkan, Hakan; Yavaşcaoğlu, İsmet
2014-08Radio-protective effect of cinnamic acid, a phenolic phytochemical, on genomic instability induced by X-rays in human blood lymphocytes in vitroUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; 0000-0003-1620-1918; 0000-0002-3595-6286; 0000-0002-7687-3284; Cinkılıç, Nilüfer; Tüzün, Ece; Çetintaş, Sibel Kahraman; Vatan, Özgür; Yılmaz, Dilek; Çavaş, Tolga; Tunç, Sema; Özkan, Lütfi; Bilaloğlu, Rahmi; AAH-3508-2021; AAH-5296-2021; AAA-7047-2020; O-7508-2015; 26533892300; 55150260600; 6505881756; 16235098100; 6701369462; 6602989548; 55557323500; 55915679400; 6505804122
2013-02Radioactivity measurements in epiphytic lichens of Uludag Mountain in Western AnatoliaYalçın, Sezai; Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fİzik Bölümü.; 0000-0002-1836-7033; Kahraman, Ayşegül G.; Kaynak, Gökay; Akkaya, Gizem; Gürler, Orhan; AAH-1837-2021; AAH-6441-2021; AAH-8784-2021; 47161190600; 12042075600; 18036694200; 14019444500