Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21744 to 21763 of 32805 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2004-06-29O-fenilkarbamoilhidroksilamin bileşiğinin sentezi bazı sentetik uygulamalarıCoşkun, Necdet; Parlar, Aydın; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2013-04Oat usage in food production as a bioactive component sourceUludağ Üniversitesi/Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu/Gıda İşleme Bölümü.; Göçmen, Duygu; Aydın, Emine; Kılcı, Aslı Yükselci; Aydın, Merve; GYD-5288-2022
2020OBDII protokollerini kullanan bir arayüz yazılımı tasarımıErkuş, Barış; Karanfil, Gülnur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.; 0000-0002-6557-7957
1994-06-15Obesite ile serum insülin ve lipid düzeyleri arasındaki ilişkilerUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Güler, Asuman H.; Ulukaya, Engin; Özkan, Kemal
2017-08-27Obesity: A possible risk factor for restless legs syndromeYıldız, Demet; Büyükkoyuncu, Nilüfer; Kılıç, Ahmet Kasım; Cander, Soner; Güneş, Aygül; Seferoğlu, Meral; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.; Yıldız, Abdülmecit; Özbek, Sevda Erer; 56256977500; 25635370800
2016Obestatin and ghrelin may have a complementary function during acute and chronic period in miceUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Histoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Fizyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-5600-8162; 0000-0001-7052-1694; Udum, Duygu; Belenli, Deniz; İlhan, Tuncay; Güneş, Nazmiye; Sonat, Füsun; Yalçın, Murat; AAG-6956-2021; AAH-8859-2021; AAI-1930-2021; AAH-5167-2021; EOC-6269-2022; IOT-8965-2023; 31967936400; 56743270100; 16549312600; 6506008074; 26428428000; 57192959734
2020Obez bireylerde pulmoner arter sertliğinin ve sağ ventrikül fonksiyonlarının transtorasik ekokardiyografi ile değerlendirilmesiGüllülü, N. Sümeyye; Gedik, Güzide; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
2020-07-06Obez çocuk ve ergenlerde d vitamini ve tiroid fonksiyonlarının yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkisinin değerlendirilmesiTunç, Selma; Demiral, Meliha
2020-12-04Obez çocuk ve ergenlerde mesane bağırsak disfonksiyonu ve yaşam kalitesiÇamlar, Seçil Arslansoyu; Eliacik, Kayi; Soyaltın, Eren; Mutlubaş, Fatma; Demir, Belde Kasap
2009-12-08Obez çocuklarda serum magnezyum düzeyinin insülin direnci ile olan ilişkisiAbacı, Ayhan; Hızlı, Şamil; Özdemir, Osman; Razi, Cem Hasan; Koçak, Mesut; Akın, Okhan; Kabakuş, Nimet
2017Obez hastalarda koruyucu ventilasyon uygulamasında düşük ve yüksek peep uygulamasının karşılaştırılmasıKaya, Fatma Nur; Akca, Sevgi; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2013Obez hastalarda uygulanan total diz protezinin klinik sonuçlarıBilgen, M. Sadık; Yıldız, Nurettin Şahin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
2016Obez hastalarda vücut kitle indekslerine göre framingham risk skorlarının ve skoru etkileyen faktörlerin karşılaştırılmasıErsoy, Canan Özyardımcı; Ateş, Coşkun; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2007Obez kişilerde insülin direnci ve diğer parametrelerin mixed meal testi ile oral glukoz tolerans testi üzerine etkilerinin incelenmesiİmamoğlu, Şazi; Selimoğlu, Hadi; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı.
2016Obez olan ve obez olmayan bireylerde cinsel işlev bozukluğu sıklığının karşılaştırılmasıSarandöl, Aslı; Aydın, Naciye Kılıç; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2003Obez olguların preoksijenasyonunda tidal volüm solunumu, derin solunum ve CPAP tekniklerinin karşılaştırılmasıBilgin, Hülya; Pehlivanoğlu, Şükran; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2016Obez tip 2 diyabetik hastalarda bariatrik cerrahi ve eksenatid tedavisinin laboratuar ve klinik parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesiErsoy, Canan; Elbasan, Onur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2013Obez ve obez olmayan şizofreni spektrum bozukluğu hastalarında kalp damar hastalığı risk faktörleriSarandöl, Emre; Açıkgöz, Hacer Ebru; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
2009Obezitesi olan 9-18 yaş arası çocuk ve ergenlerde benlik algısı ve psikiyatrik komorbiditenin araştırılmasıTaneli, Yeşim; Gökten, Emel Sarı; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2015Obezitesi olan ergenlerde algılanan duygu dışavurumu, benlik saygısı, psikopatolojik özellikler ve yeme tutumunun incelenmesiVural, Ayşe Pınar; Çolpan, Merve; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.