Browsing by ???browse.type.metadata.publicationcategory??? Makale - Ulusal Hakemli Dergi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 893  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19751000 yıl öncesi Türkçesinde hukuk terimleri ve Divanü L'ügat-it-TürkUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Binatlı, Yusuf Z.
1992135 nolu gelir vergisi genel tebliği ve bir sorunUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Taş, Metin
19941475 sayılı iş yasasında kadın işçileri koruyucu hükümler ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Kahyaoğlu, Gamze Akkuzu
19741861-1957 yılları arasında İngi̇ltere'de i̇şsi̇zli̇k sevi̇yesi̇ i̇le parasal ücretlerdeki̇ deği̇şme haddi̇ arasındaki̇ i̇li̇şki̇Phillips, A.W.; Yaman, Berker
2021-01-1219. ve 20. yüzyıl modern Batı ezoterik/okültist hareketleri üzerine Dion Fortune'un katkısı bağlamında bir değerlendirmeBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0002-2712-7576; Akyar, Nevfel
2020-05-1019. Yüzyıl Aşkenaz Yahudilerinin Monoteist reformu için bir örnek olarak Hz. MuhammedTolan, John; Ekiz, Necmettin Salih
199419. yüzyılda Çin'de Avrupa tesirinin başlaması ve 1839 - 1842 Afyon savaşıUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü.; Akarslan, Mediha
19891908 sonrası çeşitlenen Osmanlı siyasal hayatında Türkçülüğün konumuUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Öğün, Süleyman Seyfi
19941918-1991 Arası Sovyetler Birliği'nde rejimin hakim güçleriUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü.; Akarslan, Mediha
19731935-1969 Dönemi ticaret hadlerimiz ve iktisadi kalkınmaUludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü; İyibozkurt, M. Erol
2020-12-231952 Mısır devrimi’nden arap baharı’na kadar geçen süreçte kıptîlerBursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0001-7772-1189; 0000-0003-4614-6235; Sert, Ekrem; Güç, Ahmet
19811961 kurucu meclisinde temsilciler meclisi üyelerinin sosyo - ekonomik nitelikleriBursa Üniversitesi/İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi.; Özbay, Mustafa
19911963-1987 döneminde Türkiye’de gelir dağılımının seyriIşığıçok, Erkan
19821965, 1969, 1973 ve 1977 seçimlerinde İstanbul ilinde CHP'nin siyasal devşirme kalıbı ve elit yapısı (II)Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Kotil, Ahmet
19811965, 1969, 1973 ve 1977 seçimlerinde, İstanbul ilinde CHP'nin siyasal devşirme kalıbı ve elit yapısıBursa Üniversitesi/İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi.; Kotil, Ahmet
19941980 sonrası Türk vergi politikasında ana yönelişlerUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.; Yüce, Mehmet
19841980-1984 yılları arasında Türkiye'de enflasyon ve kontrol önerileriUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Parasız, İlker
19851983-84 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine kayıt yaptıran öğrenciler üzerinde uygulanan anket ve sonuçlarıUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Aytaç, Mustafa
19891989'da gelen Bulgaristan göçmenlerinin hukuki durumuUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Aslan, İsmail Yılmaz
19772000 yılının senaryosuLeontief, Wassily; Schreiber, Jean Louis Servan; Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Palamut, Mehmet E.