Browsing by Author Yüce, Mehmet

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
19941980 sonrası Türk vergi politikasında ana yönelişlerUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.; Yüce, Mehmet
2020Alternatif çözüm yöntemleri ve vergi uyuşmazlıklarında uygulanabilirliğiYüce, Mehmet; Keleş, Dilşad; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Bilim Dalı.; 0000-0002-1740-4744
2018-06-21Belediyelerin finansmanında İller Bankası A.Ş.'nin rolü ve banka hizmetlerine yönelik belediyelerin memnuniyet analizi: Bursa Bölge Müdürlüğü örneğiYüce, Mehmet; Bolaç, Uğur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2000Enflasyon vergisi ve Türk vergi sisteminde enflasyonun etkilerini gidermeye yönelik müesseselerPalamut, Mehmet Emin; Yüce, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
1993İktisadi kalkınma açısından Türkiye'de 1980 sonrası vergi uygulamalarıÖzel, Hakkı; Yüce, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı
2018-12-19İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iade sistemi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: Örnek bir uygulamaYüce, Mehmet; Odabaşı, Celalettin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe Ve Denetim Bilim Dalı.
2019-08-22İspat kavramı ve bir ispat aracı olarak ticari defterlerYüce, Mehmet; Altunay, Ezel; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Ana Bilim Dalı/Maliye Bilim Dalı.
2019-08-06İşletmelerde hile riski farkındalığı: Ampirik analizYüce, Mehmet; Jafarlı, Ravan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı.
2014Kobi’lerin rekabet gücünü artırmada Ar-Ge faaliyetleri: Bursa analiziUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.; Çınar, Mehmet; Güzel, Simla; Giray, Filiz; Yüce, Mehmet
2012Mükelleflerin e-vergileme sistemini benimsemelerini etkileyen faktörlerin analizi: Bursa araştırmasıUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.; Demirbaş, Tolga; Gerçek, Adnan; Giray, Filiz; Yüce, Mehmet; Oğuzlar, Ayşe
2013-04-04Türk vergi sistemi açısından bankaların ödev ve yükümlülükleriYüce, Mehmet; Sümer, Gökhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2010-08-11Türkiye'de transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriYüce, Mehmet; Aşa, Harun; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2009-10-09Türkiye'deki vergi denetim teknikleri ve bilgisayar destekli vergi denetimiYüce, Mehmet; Yücelen, İsmail Hakkı; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2012-11-14Vergi sorunlarının çözümünde Kamu Denetçiliği Kurumu'nun işleviYüce, Mehmet; Beyce, Atanur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Bilim Dalı.
2014-03-21Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin davalarda ilk inceleme ve ilk inceleme üzerine verilen kararların hukuki niteliğiYüce, Mehmet; Sarıaslan, Osman; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2015-08-14Yüksek mahkeme kararları çerçevesinde vergi tebligatı ve karşılaşılan sorunlarYüce, Mehmet; Çelik, Muhammed; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.