Browsing by Author Uzun, Ayşen

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2020-08-31Bazı yem bezelyesi (Pisum sativum L.) melezlerinin tarımsal özelliklerinin ve uyum yeteneklerinin belirlenmesiUzun, Ayşen; Halil, Dilyaver Sinay; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.; 0000-0002-4532-1241
2006Bezelye (Pisum sativum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarında karışım oranları ve biçim zamanlarının otun verimi ile kalitesi üzerine etkileriUzun, Ayşen; Aşık, Ferrin Ferda; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
2019-09-12Bursa ekolojik koşullarında yetiştirilen yulaf (Avena sativa L.) genotiplerinin tane verimi ve bazı kalite özellikleriBursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; 0000-0002-4532-1241; 0000-0001-6043-8854; Halil, Dilyaver S.; Uzun, Ayşen
1990Bursa şartlarında ikinci ürün olarak yetiştirilen yem şalgamı (Brassica rapa L.)'nın verim ve kalite özellikleri üzerinde araştırmalarAçıkgöz, Esvet; Uzun, Ayşen; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
2011-09Common vetch (Vicia sativa L.) germplasm: Correlations of crude protein and mineral content to seed traitsUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Anabilim Dalı.; 0000-0003-0610-2019; Uzun, Ayşen; Güçer, Şeref; Açıkgöz, Esvet; AAG-7431-2021; 13004441000; 36849130600; 6602817346
1997-03-14Değişik yaprak formlarına sahip yem bezelyesi çeşitlerinde ekim zamanı ve ekim sıklığının verim ve verim öğelerine etkisiAçıkgöz, Esvet; Uzun, Ayşen; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
2022-03-22Farklı ekim yöntemlerinin bazı yem bezelyesi (Pisum sativum L.) çeşitlerinin tarımsal ve kalite özellikleri üzerine etkisiUzun, Ayşen; Yerlikaya, Duran Ümit; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.; 0000-0003-0322-5355
2020-08-20Farklı eki̇m sıklıklarının bazı mürdümük (Lathyrus sativus L.) genoti̇pleri̇nde veri̇m ve kali̇te özelli̇kleri̇ üzeri̇ne etki̇si̇ni̇n beli̇rlenmesi̇Uzun, Ayşen; Deniz, Mustafa; Bursa Uludağ Üni̇versi̇tesi̇/Fen Bi̇li̇mleri̇ Ensti̇tüsü/Tarla Bi̇tki̇leri̇ Anabi̇li̇m Dalı.; 0000-0003-2068-3710
2012-04-20Farklı gelişme dönemlerinde biçilen bazı yem bezelyesi (Pisum sativum L.) çeşitlerinin ot, tohum ve ham protein verimlerinin belirlenmesiGün, Hülya; Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Uzun, Ayşen; Açıkgöz, Esvet
2010Forage yield and lodging traits in peas (Pisum sativum L.) with different leaf typesAydınoğlu, Bilal; Çakmakçı, Sadık; Geren, Hakan; Avcıoğlu, Rıza; Nizam, İlker; Tekeli, Ali Servet; Gül, İsmail; Anlarsal, Emin; Yücel, Celal; Avcı, Mustafa; Acar, Zeki; Ayan, İlknur; Üstün, Ali; Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Bilgili, Uğur; Uzun, Ayşen; Sincik, Mehmet; Yavuz, Mine; Açıkgöz, Esvet; AAH-1811-2021; AAH-1539-2021; AAG-7431-2021; 6506803244; 13004441000; 23989507900; 26532114800; 6602817346
2009-03Genotype x nvironment interaction and stability analysis for dry matter and seed yield in field pea (Pisum sativum L.)Üstün, Ali; Gül, İsmail; Anlarsal, Emin; Tekeli, Ali Servet; Nizam, İlker; Avcıoğlu, Rıza; Geren, Hakan; Çakmakçı, Sadık; Aydınoğlu, Bilal; Yücel, Celal; Avcı, Mustafa; Acar, Zeki; Ayan, İlknur; Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Açıkgöz, Esvet; Uzun, Ayşen; Bilgili, Uğur; Sıncık, Mehmet; Yavuz, Mine; AAH-1811-2021; AAH-1539-2021; AAG-7431-2021; 6602817346; 13004441000; 6506803244; 23989507900; 26532114800
2003-08The influence of row spacing and seeding rate on seed yield and yield components of forage turnip (Brassica rapa L.)Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Bilgili, Uǧur; Sincik, Mehmet; Uzun, Ayşen; Açıkgöz, Esvet; AAH-1539-2021; AAH-1811-2021; AAG-7431-2021; 6506803244; 23989507900; 13004441000; 6602817346
1992Kurak ve yan kurak bölgelerde biyolojik azot tesbiti ve yararlanma olanaklarıUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Çelik, Necmettin; Uzun, Ayşen
2009-04The response of pea genotypes differing in testa color to waterlogging during early germination stagesUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Uzun, Ayşen; Açıkgöz, Esvet; AAG-7431-2021; 13004441000; 6602817346
1996Sıvı yaprak gübresinin yem bezelyesi çeşitlerinin değişik özellikleri üzerine etkisiUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Uzun, Ayşen; Şan, Bahri; Açıkgöz, Esvet
1999Yan-yapraklı ve normal yapraklı bezelye (pisum sativum L.) melezlerinin tarla ve sera koşullarındaki bazı tarımsal ve morfolojik özellikleriUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Uzun, Ayşen
2005-01Yield and quality of forage type pea lines of contrasting leaf typesUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Hayvan Bilimleri Bölümü.; Uzun, Ayşen; Bilgili, Uğur; Sincik, Mehmet; Filya, Ismail; Açıkgöz, Esvet; AAH-1811-2021; AAH-1539-2021; AAG-7431-2021; AAH-2927-2021