Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Akciğer kanserinde PET/BT'nin klinik önemiTamgaç, Feyzi; Özkol, Volkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2012Baş-boyun kanserlerinde tedavi sonrası çekilen PET/BT'nin klinik yararıAlper, Eray; Kumtepe, Dudu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2006-12-13Erken evre meme kanserlerinde aksiller sentinel lenf nodlarının lenfosintigrafi ve intraoperatuar gama prob ile saptanmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Akpınar, Ali Tayyar
2010Erken evre meme kanserli hastalarda PET/BT nin rolünün değerlendirilmesiAkpınar, A. Tayyar; Aydın, Nesrin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2007-11-22Hodgkin lenfoma izleminde pozitron emisyon tomografisi (pet) kullanımının rolüUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Kurt, Meral; Çetintaş, Sibel; Öztürk, Ayşen; Güneş, Neşe; Edincik, Çiğdem; Özkan, Lütfi; Tamgaç, Feyzi
2012İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde erken tedavi yanıtının PET/CT ile değerlendirilmesi ve PET/CT'nin tedavi yönetimine katkısıAkpınar, Ali Tayyar; Oğur, Ümit; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2003-04-21İleri evre yaşlı küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının tedavisinde sisplatin ve etoposidUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Kanat, Özkan; Evrensel, Türkkan; Özkan, Atiia; Demiray, Mutlu; Ercan, İlker; Kurt, Ender; Gönüllü, Güzin; Arslan, Murat; Demıray, Hülya; Manavoğlu, Osman
2011Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde radyoterapi hedef volümlerini belirlemede PET/BT'nin katkısıAkpınar, Tayyar; Gönül, Süreyya; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2003-10-13Medüller tiroid kanserlerinde kemoterapiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Ersoy, Canan; Ertürk, Erdinç; Tuncel, Ercan; Güçlü, Metin; Taşlı, Babürşah; Demiray, Hülya; Duran, Cevdet; İmamoğlu, Şazi
2006Meme kanseri varlığı/şüphesi olan olgularda sintimamografinin hasta yönetimine etkisinin araştırılmasıAkpınar, A. Tayyar; Güneş, Neşe; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
1990Meme karsinomalı hastaların postoperatif devrede musinöz karsinoma antijen (MCA) ile izlenmesiMemik, Faruk; Ulus, İsmail Hakkı; Güneş, İlknur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2007-06-20Meme lezyonlarının değerlendirilmesinde Tc-99m MIBI sintimamografi: histopatolojik bulgularla karşılaştırmaUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Güneş, Neşe; Akpınar, Ali Tayyar
2011Mide kanserinin tedavi yanıtı değerlendirmesi ve takibinde FDG-PET/BT'nin klinik önemiTamgaç, Feyzi; Özkol, Hayriye Funda; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
1995Myokard perfüzyon sintigrafisine ek olarak yapılan gated görüntülemenin tanıya katkısının incelenmesiAkbunar, Ali Tayyar; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2014Neoadjuvan kemoterapi alan akciğer kanserli olgulard PET/BT bulgularının histopatolojik verilerle karşılaştırılması ve prognostik değeriAkpınar, Ali Tayyar; Sevilmiş, Burcu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2012-10-09Nüks veya metastatik hastalık şüphesi olan I-131 tarama sintigrafisi negatif papiller tiroid kanseri hastalarında F-18 FDG PET/BT’nin klinik önemiDuman, Gani; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Şen, Feyza; Kumtepe, Dudu; Sevilmiş, Burcu; Güler, Erkan; Karnal, İlknur; Alper, Eray
2011Papiller tiroid kanserlerinde nüks ve/veya metastatik hastalık şüphesinde PET-BT'nin klinik önemiAlper, Eray; Duman, Gani; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2016-12-15Paratiroid adenomu tanısında ki67 ve p53 ekspresyonunun rolüÜnal, Nermin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Endokrinoloji Bölümü.; Atalay, Fatma Öz; Saraydaroğlu, Özlem; Şen, Feyza; Kırdak, Türkay; Ertürk, Erdinç
2008PET/BT'nin meme kanserinde hasta takibine katkısıAlper, Eray; Ersoy, Faik; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2014Plevra malignitelerinde F18-FDG PET/BT görüntülemenin rolüTamgaç, Feyzi; Güler, Erkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.