Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2010-05-07İntravenöz parasetamolün torakoskopik cerrahi sonrası postoperatif analjezi üzerine etkinliğiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.; Çınar, Vildan; Kaya, Fatma Nur; Yavaşçaoğlu, Belgin; Gören, Suna; Bayram, Sami; Moğol, Elif Başağan; Kaya, Atilla
2017Kompansatuar hiperhidrozis tedavisinde gebitekin tekniği; Hastaların memnuniyet düzeyi ve yaşam kalitesi sonuçlarıGebitekin, Cengiz; Çetinkaya, Gamze; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.
2014Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda neoadjuvan tedavisi sonrası cerrahi tedavi uygulanan ve patolojik T evrelemesinde TX ile t 1-2-3 olduğu tespit edilen olguların sağ kalım sonuçlarının karşılaştırılmasıBayram, A. Sami; Kermenli, Tayfun; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.
2004-03-22Bir olgu nedeniyle ikinci primer akciğer karsinomlarının değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.; Sarıhan, Süreyya; Gebitekin, Cengiz; Yerci, Ömer; Kurt, Meral; Çetintaş, Sibel K.; Engin, Kayıhan
2003-04-21Pulmoner arter sarkomuUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.; Topal, Uğur; Yurtsever, İsmail; Yerci, Ömer; Bayram, Sami
2016-04-21Pulmoner hamartomlar: 30 olgunun klinikopatolojik değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.; Sayar, Ayşe; Atalay, Fatma Öz; Akyıldız, Elif Ülker; Melek, Hüseyin; Coşkun, Sinem; Avcı, Özlem
2010Spontan pnömotoraks tedavisinde videotorakoskopik kama rezeksiyon (Blebektomi/Büllektomi) ile lazer ablasyon yönteminin karşılaştırılmasıGebitekin, Cengiz; Köprücüoğlu, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.
2011Torakotomi sonrası ağrı kontrolünde torakotomi kapama tekniklerinden sinir disseksiyonu sonrası intra-interkostal bağlama ile periost yaklaştırma tekniklerinin karşılaştırılmasıBayram, A. S.; Aygün, Mert; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.
2015Üst lobektomiler sonrasında inferior pulmoner ligamentin diseksiyonun apikal ölü boşluğun obliterasyonundaki yeri; retrospektif çalışmaBayram, Ahmet Sami; Çolak, Mehmet Ali; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.