Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 47  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1992Basit böbrek kistlerinin aspirasyon ve sklerozan madde ile tedavisiAyyıldız, Ali; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2015-07-29Böbrek nakli alıcılarında bir yıllık CMV enfeksiyonu deneyimiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Oruç, Ayşegül; Bayındır, Murat; Akan, Mustafa; Sönmez, Aykut; Ayar, Yavuz; Yıldız, Abdülmecit; Ersoy, Alparslan
2016Böbrek taşı tedavisinde fleksibl üreterorenoskop kullanım süresini etkileyen faktörlerin retrospektif olarak araştırılmasıKılıçarslan, Hakan; Günsever, Kadir Ömür; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2006Çocuklarda ürokinaz 3'-UTR T/C gen polimorfizmi ile tekrarlayan taş hastalığı arasındaki ilişkiKılıçarslan, Hakan; Öztürk, Murat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2006Çocuklarda vitamin D reseptör 3'- UTR T/C taq 1 gen polimorfizmi ile tekrarlayan taş hastalığı arasındaki ilişkiYavaşçaoğlu, İsmet; Seyhan, Serkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
1986Değişici epitel hücreli mesane kanserinin malignite derecesi ve prognozunun belirlenmesinde romatoid faktörünün önemiYıldız, Adnan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
1989Değişici epitel hücreli yüzeyel mesane kanserinin tedavisinde, thiotepa ve mitomycin C ile proflaktik intravezikal kemoterapi uygulamasıŞenbaş, Ali; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
1994Değişici epitel hücreli yüzeyel mesane kanserlerinin profilaktik tedavisinde intravezikal mitoxantrone ve BCG uygulamalarının karşılaştırılmasıBörklü, Somer Onat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2005-05-27Distal hipospadias olgularında ideal cerrahi tedaviUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Çalışkan, Zülküf; Vuruşkan, Hakan; Küçük, Muaffak; Kordan, Yakup; Yavaşçaoğlu, İsmet; Oktay, Bülent
2003-04-15Erektil disfonksiyonlu hastalarda sildenafil sitratın klinik etkinliği ve güvenilirliğiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Yavaşçaoğlu, İsmet; Vuruşkan, Hakan; Oktay, Bülent
1992Erkek infertilitesinde varikoselin rolüYavaşçaoğlu, İsmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2007-05-21Kadınlarda tüm stres üriner inkontinans tedavisinde otolog rektus fasyası kullanılarak yapılan pubovajinal slingUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Kılıçarslan, Hakan; Vuruşkan, Hakan; Doğan, Hasan Serkan
1983Kronik bakteriyel prostatit'te lokal tiamfenikol uygulanımıOktay, Bülent; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2006Kronik pelvik ağrı sendrom'lu erkeklerdeki seminal plazma tümör nekrozis faktör alfa ve interlökin 1 Beta düzeylerinin, tanı ve tedavi yanıtıyla ilişkisiYavaşçaoğlu, İsmet; Kekilli, Onur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2014-02-06Ksantogranülomatöz piyelonefritis: 11 olguluk incelemeUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Uğraş, Nesrin; Vuruşkan, Berna Aytaç; Vuruşkan, Hakan; Moray, Melike Nalbant
2010-01-12Mesane kanserlerinde tümör ile ilişkili doku eozinofilisinin önemi nedir?Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Aytaç, Berna; Vuruşkan, Hakan
1987Mesane tümörlerinin evrelendirilmesinde komputerize tomografinin önemiKarakaş, Uğur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2003-04-22Mesane tümörlü hastalarda radikal sistektomi öncesi klinik evrelemenin değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Yavaşçaoğlu, İsmet; Vuruşkan, Hakan; Kekilli, Onur; Oktay, Bülent
2015Mesane tümörü nedeni ile sistektomi uygulanan ve sonuç patolojik evresi PT3- PT4 olan hastalarda, laparoskopik radikal sistektomi ile açık radikal sistektominin sonuçlarının karşılaştırılmasıYavaşcaoğlu, İsmet; Çelen, Sinan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
2016Penil kurvatür bozukluğu olan ve penil plikasyon uygu-lanan hastalarda preoperatif, peroperatif, orta süreli takip sonuçlarının araştırlmasıKılıçarslan, Hakan; Kadirov, Rustam; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.