Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 91  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-02-1917. ve 18. yüzyıl Kıbrıs Şer'iyye sicillerine göre müslüman-zimmî ilişkileri ve İslâm hukuku açısından tahliliCici, Recep; Güler, Ümit; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2009-10-27Ahmed B. Muhammed El-Hüseyin El-Hanefî Es-Semerkandî ve ''Mu`Înü'l-Ümme Alâ Ma`Rifeti'l-Vifâk ve'l-Hilâf Beyne'l-Eimme'' adlı eseriCici, Recep; Çınar, Hamza; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2011Arnavutluk ve İslâm Miras Hukuku'nun mevzuatları arasındaki benzerlik ve farklılıkların hukuki tahliliKarahan, Abdullah; Vathaj, Emirjon; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2013-09-17Bölge alimlerine göre İdil-Ural Bölgesindeki yatsı namazı vakti sorunuKumaş, Mehmet Salih; Kariev, Ruslan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2012-09-24Bulgaristan'da yaşayan müslüman azınlığın fıkhî problemleriCici, Recep; Hodzhov, Ahmed; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2001Burhannüşşeria ve Vikaye adlı eseriCici, Recep; Oraz, Orazsahat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2015-12-11Burhânü'ş-Şerî'a'nın Vikâyetü'r-rivâye fî Mesâili'l-Hidâye adlı eserinin tahkik ve tahliliCici, Recep; Atan, Ömer Faruk; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2015-02-03Bursa İnebey Kütüphanesi'ndeki fıkıh usûlü kitapları üzerine bir araştırmaCici, Recep; Ateş, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2014-07-17Büyük Selçuklu dönemi İslâm hukukuKaya, Ali; Mehmed, Sedat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2016-12-29Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu kararlarının İslâm Aile Hukuku açısından analiziCici, Recep; Yüksel, Tuba; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2014-07-03Ebussuûd Efendi'nin fetvâları ile Cerîde-i İlmiyye fetvâlarının mukayesesiKumaş, Mehmet Salih; Ercümen, Şeyma; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2018-06-27Ebû Hanîfe'de Makâsıdü'ş-Şerîanın fıkha yansıması-Kitâbu'l-Büyû örneğiCici, Recep; Çalişir, Elif; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2007-04-12Ebû Zekeriyya Yahya b. Ömer El-endelüsî (V. 289/901) ve Ahkâmu's-sûk adlı eseri (edisyon kritik)Yavuz, Yunus Vehbi; Khaldi, Smain; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2004Erdebîlî ve El-Envâr li A'mâli'l- Ebrâr adlı eseriDöndüren, Hamdi; Gurbanov, Anar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2016-07-15Faizsiz bankacılıkta güvene dayalı finans yöntemlerinin sivil toplum kuruluşları aracılığıyla etkin şekilde kullanımıKumaş, Mehmet Salih; Abdullayev, Elman; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2008Fetâvâ-yı Üskûbî ve Fetâvâ-yı Ahmediyye'ye göre İslâm Aile HukukuCici, Recep; Kaloshi, Rahim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2008-10-20Bir finansman tekniği olarak Barter sistemi ve İslâm Hukukundaki yeriKaya, Ali; Koçdoğan, Abdullah; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2011-08-17Fıkhu'l-Keydânî, el-Mukaddime ve el-Vikâye'nin mukayesesi: Namaz örneğiKılavuz, A. Saim; Sahatmamedov, Abdylmejit; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
1999Hac'da karşılaşılan problemler ve çözüm yollarıDöndüren, Hamdi; Çetin, İbrahim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2010-07-26Hanefi âlimlerine göre haber-i vâhidYavuz, Yunus Vehbi; Gönan, Yavuz; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.