Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-02-05Avrupa Birliği ve Türkiye'de KOBİ'lere yönelik AR-GE teşvikleri: Bursa uygulamasıGiray, Filiz; Güzel, Simla; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
2018-04-13Bölgesel kalkınmada vergi teşviklerinin rolü ve türkiye değerlendirmesiGiray, Filiz; Zeren, Gizem; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
2011-02-14Bölgesel kamusal mallar ve bölgesel kalkınma bankaları: Asya Kalkınma Bankası örneğiYıldırım, Zuhal; Aslantaş, Mehmet Fatih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
2013-08-21Dış borç sorunu ve mali krizGiray, Filiz; Akar, Hakan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
2008-07-17Küresel kamusal mallar ve finansmanıErdem, Metin; Turan, Deniz; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
2015-09-16Küresel vergi rekabeti ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına yansımaları: Türkiye-AB analiziGiray, Filiz; Çukurçayır, Sinan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
2010Performans esaslı bütçeleme sistemi ve Türkiye'deki uygulamanın değerlendirilmesiEdizdoğan, Nihat; Çildir, Melih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
2008Piyasa ekonomisine geçiş sürecinde IMF ve Dünya Bankası programlarının bütçe politikaları açısından değerlendirilmesi(Azerbaycan örneği)Tokatlıoğlu, Mircan Yıldız; Güzel, Simla; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
2019-07-29Transfer fiyatlaması, örtülü kazanç dağıtımı ve bu bağlamda şirketlerin vergiden kaçınma eğilimleriGiray, Filiz; Yurter, Yiğit Alp; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
2004Türkiye'de dış borçlanma açısından hazine dışındaki kamu kurumlarının analiziTatlıoğlu, İsmail; Altundemir, Mehmet Emin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
1999Türkiye'de servetin vergilendirilmesi ve sosyo ekonomik etkileriBurhan, Nuri; Abeş, Aydın; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
2015-06-22Türkiye'de vergi afları ile mükellef hakları arasındaki ilişkinin incelenmesiGiray, Filiz; Demirci, Zeynep; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
1999Türkiye`de transfer harcamaları ve enflasyon(1985 sonrası)Burhan, Nuri; Bedir, Serap; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
2006Uluslararası entegrasyon sürecinin yerel yönetimler maliyesi üzerindeki etkileriTatlıoğlu, İsmail; Kaya, Oktay; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
2018-05-25Vergi afları karşısında mükelleflerin adalet algısı ve vergiye gönüllü uyumu: Bursa ili örneğiYıldırım, Zuhal; Polat, Orhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
2013-02-21Vergi ahlâkı ve vergi ahlâkını belirleyen faktörlerin analizi: Bursa ili örneğiErdem, Metin; Yurdakul, Ali; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.