Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1995Broiler damızlık, ticari broiler ve yumurta tipi tavuk işletmelerinde salmonella türlerinin izolasyon ve identifikasyonunda kullanılan metodların karşılaştırılmasıÇarlı, K. Tayfun; Goncagül, Gülşen; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2000Broyler ve yumurtacı tavuklarda salmonella taşıyıcılığının belirlenmesiÇarlı, K. Tayfun; Caner, Vildan; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2003-01-28Bursa Bölgesi süt ineklerinde subklinik mastitise neden olan mikroorganizmaların etiyolojisi ve prevalansıKahraman, Mustafa; Subaşıoğlu, Gönül; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1989Bursa bölgesindeki yumurta ve broyler tipi tavuklardan izole edilen Salmonella türleri üzerinde bakteriyolojik ve serolojik çalışmalarÇarlı, K. Tayfun; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1997Farklı tip gumboro aşılarının uygulandığı broyler damızlıklarında maternal antikorların serolojik olarak incelenmesiÜlgen, Mihriban; Mısırlıoğlu, Ö. Zeyyad; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2004-03-09Güney Marmara bölgesinde hindi ve tavuklarda Ornithobacterium rhinotracheale infeksiyonu üzerinde bakteriyolojik ve serolojik çalışmalarÇarlı, K. Tayfun; Aşyemez, Arzu Ürşen; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1994İnfeksiyöz bovine rhinotracheitis infeksiyöz pustular volvovaginitis (IBR/ IPV): nötralizan antikorlarının saptanması ve MDBK, primer dana böbrek hücre kültürlerinde virüs izolasyonuÇarlı, K. Tayfun; Kabaklı, Özden Özkan; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1999İshalli dehidre buzağıların sağaltımında hipertonik sodyum klorür ve dekstran 70 kombinasyonunun etkileriBatmaz, Hasan; Şentürk, Sezgin; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1995Kanatlılardan izole edilen salmonella suşlarının identifikasyonunda kullanılan metotlar üzerinde araştırmalarKahraman, Mustafa; Özdemir, Ümit Sevimli; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1991Kanatlıların kronik solunum yolu infeksiyonu (Chronic Respiratory Disease - CRD) üzerinde karşılaştırmalı bakteriyolojik ve serolojik araştırmalarKahraman, Mustafa; Ülgen, Mihriban; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1999Koyun atıklarından Brusella cinsi mikroorganizmaların izolasyonu ve biyotiplendirilmesiŞen, Ayşin; Erdenliğ, Sevil; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1999Koyun ve kuzuların bronchopneumonilerde haemophilus cinsi mikroorganizmaların bakteriyolojik tanısıŞen, Ayşin; Aydın, Fulya Taşangil; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1993Mikotoksikozis üzerine deneysel araştırmalarKahraman, Mustafa; Özgirgin, Bülent; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1996Sağlıklı ve hastalıklı tavuklardan izole edilen E. coli suşlarının biyolojik ve patojenite özelliklerinin incelenmesiKahraman, Mustafa; Genç, Ayşegül; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2002-01-18Sığır serumlarında mikroskopik aglutinasyon testi (MAT) ve ELISA ile leptospira interrogans serovar hardjo antikorlarının saptanmasıÇetin, Cengiz; Kocabıyık, Ali Levent; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1992Sığırların üriner sistem enfeksiyonlarından izole edilen korinebakteriler üzerinde araştırmalarKahraman, Mustafa; Çetin, Cengiz; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2001-04-13Tavuk ve hindilerin turkey rhinotracheitis virus (TRTV) infeksiyonu üzerinde serolojik ve mikrobiyolojik incelemelerŞen, Ayşin; Çokal, Yavuz; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1989Tavuklarda yumurta verim düşüklüğü (EDS 76) virusuna karşı antikorların hemaglutinasyon-inhibisyon ve apar jel düfeüzyon testleri ve saptanmasıMinbay, Ahmet; Demiröz, Gülşen; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2007Tavukların arthritis ve tenosynovitis olgularından enterococcus izolasyonuÇarlı, K. Tayfun; Oktay, Nevin; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1991Yumurta tavuğu, damızlık ve broiler işletmelerinde İnfeksiyöz Bronşitis'in teşhisi ve hastalığın prevalansıMinbay, Ahmet; Şen, Ayşin; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.