Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
199610-14 yaş çocuklarında semptom tarama ve agresyon faktörünün saptanmasıTaneli, Suna; Özdemir, Mehtap; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1990Affektif bozukluk gösteren hastaların MMPI profil özelliklerinin araştırılmasıTaneli, Suna; Emil, Nazan; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2001-02-16Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine başvuran hastalarla sağlıklı çocuklarda depresyon ve kaygı ilişkisiTaneli, Suna; Zanbak, Hülya; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1998Çocuk ruh sağlığı hakkında eğitim almak isteyen ebeveynler ile çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuran çocuk ve ergenlerin ebeveynlerinin tutumlarının karşılaştırılmasıTaneli, Suna; Ağaçe, Kazım; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2005Depresyon ve anksiyete tanısı almış çocuklar ile kontrol grubunun anne-babalarının bağlanma stillerine göre evlilik uyumlarının incelenmesiTaneli, Suna; Yıldız, Sibel; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1989Huzurevinde yaşayan yaşlıların agresyon ve depresyon düzeylerinin araştırılmasıTaneli, Suna; Ergene, Emel; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2004-11-01İntihar girişiminde bulunmuş olan çocuk ve ergenlerde stresle başa çıkma biçimiTaneli, Suna; Afyonkale, Necla; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1988Kelly'nin kişilik yapılanım teorisinden yararlanarak obsessif kompülsif davranış gösteren hastaların düşünce yapısının incelenmesi ve kontrol grubu ile karşılaştırılmasıTaneli, Suna; Güner, Olcay; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1990Lepralı hastaların kişilik ve sosyal profilleriTaneli, Suna; Şeker, Zeynep; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1995Obsesif kompulsif bozukluğun Uludağ Üniversitesi öğrencileri arasında görülme sıklığı ve bu kişilerde benlik imajıTaneli, Suna; Erdoğan, Ayşegül Sabunci; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1986Peptik ülserli hastaların MMMPI profil özellikleriTaneli, Suna; Kireççi, Yalçın; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1986Peptik ülserli hastaların porschach kişilik test ile incelenmesi ve kontrol grubu ile karşılaştırılmasıTaneli, Suna; Ergun, Şebnem; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1986Peptik ülserli hastaların ve kontrol grubunun resim çizme testlerinin incelenmesiTaneli, Suna; Erden, Gülsen; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1990Şizofrenik bozukluk gösteren hastaların MMPI profil özelliklerinin araştırılmasıTaneli, Suna; Baycan, Nevin; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1995Uludağ Üniversitesi öğrencilerinde Anoreksiya Nervoza ve Bulimiya Nervoza'nın görülme sıklığı ve bu vakaların kişilik yapılarının araştırılmasıTaneli, Suna; Alpargun, Dilek; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1995Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinde dermatolojik psikosomatik hastalıkların görülme sıklığı ve bu vakaların kişilik özelliklerinin saptanmasıTaneli, Suna; Mutlu, Gökay; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1996Yetiştirme yurdunda yaşayan 12-18 yaş arası kız çocuklarının psikodrama öncesi ve sonrası kişilik özelliklerinin ve sosyal uyumlarının karşılaştırılmasıTaneli, Suna; Gündüz, Gülcan; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1986Yurt dışından kesin dönüş yapan işçi çocukları ile Türkiye'de doğup büyümüş çocukların frustrasyona karşı geliştirdikleri agresyonun yönü ve türünün rosenzwerg pıcturefrustratron testi ile değerlendirilmesiTaneli, Suna; Çelen, Nermin; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.