Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2002Kamu kuruluşlarında müşteri odaklı yönetim anlayışına geçiş aracı olarak vatandaş tatmin araştırmaları ve Bursa halkına yönelik görgül bir çalışmaUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Tak, Bilçin
2003-06-01Kariyer planlamasında yeni yaklaşımlarUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Tüz, Melek Vergiliel
1973Kâra yönelmiş karar sistemiWiner, Leon; Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Tokol, Tuncer
2002-12-01Kişisel mükemmeliği yakalamada nöro linguistik programlama (nlp) tekniğiUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Tüz, Melek Vergiliel
2018-01-31Kurumsal sosyal sorumluluğun firma performansına etkisi: Türkiye örneğiUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Alper, Değer; Aydoğan, Ebru
2016Kuşaklararası iletişimin marka değeri oluşturmaya etkisinin yapısal eşitlik modelleme ile araştırılmasıUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.; Taşkın, Çağatan; Yılmaz, Mine
2017-07-31Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinde Erenköy direnişi: Bir sözlü tarih çalışmasıUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Taşkın, Çağatan; Tuncel, Cem Okan
2003Liderlik ve etikUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Özdemir, Erkan
2010Örgütlerde e-öğrenme açılımıUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Saraç, Mehlika; Çiftçioğlu, B.Aydem
2017-07-31Örgütsel davranış yazının ele aldığı konular açısından incelenmesi: 1981-2015 yıllarına ilişkin içerik analiziUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Altıntaş, Füsun Çınar
2010-04-16Patent valuation in the scope of corporate tax law exceptionUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Ildır, Fehmi Ali
2010Sosyal güvenlik reformu sonrası tüketici olarak hastaların hastane seçimi: pazarlama açısından bir alan araştırmasıUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.; Özdemir, Erkan; Kılıç, Serkan; Aydın, Z. Berna
2004Sosyal nedene dayalı pazarlama kavramı; Türk işadamı ve yöneticilerin konuya ilişkin algılamalarını belirlemeye yönelik ampirik bir analizUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Altıntaş, M. Hakan
2012Tedarikçi değerlendirme probleminde bulanık TOPSIS algoritması ile grup karar verme ve karar vericilerin bireysel kararları arasındaki ilişkilerUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Başkaya, Zehra; Öztürk, Burcu Avcı
2017-09-03Tüketicilerin renk algısı ve cinsiyet: Pazarlama bakış açısından bir araştırmaUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu.; Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Şen, Ayşe Bican; Özdemir, Erkan
2016Why do employees remain silent? The effects of organizational justice perceptionsYürür, Senay; Yeloğlu, Hakkı Okan; Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Sayılar, Yücel
2010Yalın üretim işletmeleri için değer akış yönetimi ve değer akış maliyetlemesi (DAM)Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Özçelik, Funda; Ertürk, Halis
2019Zamana dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme ve karma tamsayılı programlama ile ürün karması kararlarıUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Özçelik, Funda