Browsing by Author Türkmen, İ. İsmet

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
1998Bovine Somatotropin'in süt sığırlarında etki mekanizması ile süt verimi ve bileşenleri üzerine etkisiUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.; Türkmen, İ. İsmet
2011-04-25Broyler rasyonlarında fındık küspesinin kullanılma olanaklarının araştırılmasıUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.; Gençoğlu, Hıdır; Deniz, Gülay; Orman, Abdülkadir; Türkmen, İ. İsmet
1999-05-24Broyler yemlerine katılan roksarson - metiklorpindol kombinasyonunun besi performansı üzerine etkisinin araştırılmasıUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.; Eren, Mustafa; Deniz, Gülay; Biricik, Hakan; Gezen, Ş. Şule; Türkmen, İ. İsmet; Yavuz, H. Melih
1999-06-01Broyler yemlerine zink basitrasin, probiyotik ve mannanoligosakkaritleri katkısınn besi performansı üzerine etkileriUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.; Eren, Mustafa; Deniz, Gülay; Biricik, Hakan; Gezen, Ş. Şule; Türkmen, İ. İsmet; Yavuz, H. Melih
2001-07-03The effect of saccharomyces cerevisiae on in vitro rumen digestibilities of dry matter, organic matter and neutral detergent fibre of different forage: concenrate ratios in dietsBursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.; Biricik, Hakan; Türkmen, İ. İsmet
1999-04-16Farklı fiziksel formda karma yemlerle beslemenin Karayaka kuzularda bazı kan parametreleri üzerine etkileriUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.; Galip, Nurten; Türkmen, İ. İsmet
1999Farklı karma yem formlarının karayaka kuzuların besi performansı ile kesim ve karkas özellikleri üzerine etkisiUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Zootekni Anabilim Dalı.; Türkmen, İ. İsmet; Balcı, Faruk
2000-03-08Fibrozyme'm çeşitli yem maddelerinin in vitro sindirilebilirlik özellikleri üzerine etkisiUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.; Türkmen, İ. İsmet; Gülmez, B. Haluk; Eren, Mustafa; Gezen, Ş. Şule
1996Konsantre yemlere farklı düzeylerde flavomisin katılmasının besi kuzularında canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma ve besi maddelerinin sindirilebilirliği üzerine etkileriYavuz, Melih H.; Türkmen, İ. İsmet; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
1999Maya kültürünün (saccharomyces cerevisiae) süt sığırlarında bazı kan parametreleri ve süt verimine etkisiUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Fizyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Hayvan Besleme Anabilim Dalı.; Galip, Nurten; Aydın, Cenk; Yaman, Kemalettin; Biricik, Hakan; Türkmen, İ. İsmet
2000-02-03Saccharomyces cerevisiae'nin süt ineklerinde rumen protozoonlan, rumen sıvısı sodyum, potasyumu ile toplam uçucu yağ asitleri üzerine etkisiUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.; Aydın, Cenk; Biricik, Hakan; Galip, Nurten; Türkmen, İ. İsmet
1999Süt sığırı rasyonlarında ilave yağların kullanılma olanaklarıUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.; Türkmen, İ. İsmet
1996Tapyokanın kuzu besi yeminde kullanılma olanaklarıUmman, Oya; Akgündüz, Vedat; Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.; Yavuz, H. Melih; Kardeş, Serdar; Türkmen, İ. İsmet